Politika

BOSS u povodu podsjećanja birača o stalnom djelovanju BOSS-a, za razliku od većine stranaka koje se za građane interesuju samo tokom izbora

Predsjednik BOSS Mirnes Ajanović podsjeća birače da je u proteklih 24 godine  postojanja BOSS dokazao da nikada nije izdao interese građana i da se kontinuirano i svakodnevno zalaže za vladavinu zakona i poštivanje ljudskih prava i sloboda, za razliku od drugih stranaka koje se za građane interesuju jedino u izbornoj kampanji.

 
Web stranica boss.ba sa hiljadama kritika i informacija o načinima rješenja ekonomske i političke krize, uključujući i brojne video materijale – dokazuje izrazito aktivno djelovanje BOSS-a tokom cijelog mandata i dokazuje djelovanje u zaštiti interesa građana. To je dokaz da BOSS stalno djeluje u zaštiti interesa boraca, nezaposlenih, radnika i penzionera i da nikada BOSS nije slagao, ni manipulisao javnošću, niti vodio antidržavnu politiku, politiku nacionalne ili bilo koje druge segregacije, i nikada nije bilo koga oštetio, osim vladajućih prevaranata javnim razotkrivanjem njihovih nemoralnih i nezakonitih aktivnosti, istakao je predsjednik BOSS-a i nosilac liste za Parlament Federacije BiH Mirnes Ajanović.

16. 9. 2018.                                                                                      Muamer Dedić, Press BOSS-a

Na vrh