Politika

BOSS u povodu podnesene žalbe protiv rješenja o utvrđivanju obveznika plaćanja komunalne naknade, a u cilju dokazivanja nezakonitosti naplate komunalne naknade

Predsjednik BOSS-a i vijećnik u Gradskom vijeću Tuzla Mirnes Ajanović, podnio je žalbu Ministarstvu prostornog uređenja i zaštite okolice TK protiv rješenja Službe za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica Grada Tuzla o utvrđivanju obveznika plaćanja komunalne naknade, kako bi ličnim primjerom u upravnom postupku dokazao nezakonitost rješenja, koja se građanima dostavljaju i tzv. pribijanjem na vrata.

U žalbi je navedeno, između ostalog, prvo, da su rješenja Gradske uprave nezakonita jer od strane prvostepenog organa građanima nije data mogućnost učešća u upravnom postupku, što čini bitnu povredu odredba Zakona o upravnom postupku FBiH.

Drugo, rješenja su nezakonita i zbog kontradiktornosti u odnosu na izrijek i dato obrazloženje, koje je po svojoj naravi sastavni dio rješenja. Gradska uprava navodi da je pravni osnov naplate komunalne naknade zasnovan na članu 24. Zakona o komunalnim djelatnostima TK, navodeći da komunalnu naknadu plaća vlasnik stambenog objekta, zanemarujući Zakon o stvarnim pravima FBiH koji u članovima 6., 52. i 53., te članovima  od 80. do 107. propisuje da vlasnici stanova nisu vlasnici stambenog objekta, nego su samo etažni vlasnici i suvlasnici na zajedničkim dijelovima i uređajima zgrade, te je nesporno da je Gradska uprava nezakonito tretirala vlasnike stanova kao vlasnike stambenog objekta. Takođe, Zakonom o zemljišnim knjigama FBiH propisano je da se vlasništvo stiče upisom u zemljišne knjige, a u sudskom zemljišnoknjižnom izvatku je naznačeno da su vlasnici stanova etažni vlasnici, a ne vlasnici stambenog ili poslovnog objekta.

Treće, Gradska uprava je nezakonito naložila retroaktivno plaćanje komunalne naknade zanemarujući činjenicu da Zakonom o komunalnim djelatnostima TK nije omogućeno kvartalno retroaktivno obračunavanje komunalne naknade – nakon izrade rješenja kojim se utvrđuje obveznik plaćanja komunalne naknade.

I četvrto, rješenje Gradske uprave je nezakonito jer je protivno članovima 2. i 3. a u vezi sa članom 6. Zakona o zabrani diskriminacije BiH, jer je u obrazloženju naplate komunalne naknade navedeno da se naplaćuje iz baze podataka korisnika usluga JKP “Centralno grijanje” d.d. Tuzla, čime se vrši direktna zabranjena diskriminacija tih korisnika, jer nepovoljno razlikovanje i različito postupanje nisu zasnovani na objektivnoj i razumnoj opravdanosti.

 

Na vrh