Politika

BOSS u povodu podnesene disciplinske prijave protiv dodatne sudije Općinskog suda u Tuzli Šejle Ćatić, zbog kršenja Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću BiH

Visokom sudskom i tužilačkom vijeću BiH podnesena je disciplinska prijava protiv dodatne sudije Općinskog suda u Tuzli Šejle Ćatić, zbog kršenja člana 56. tačka 8. i 9. Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću BiH, a radi nemara u vršenju službene dužnosti i donošenja odluke kojom se očigledno krši zakon.

 
Dodatna sudija Šejla Ćatić, između ostalog navedenog u prijavi na 18 strana, u namjeri protuzakonitog ograničavanja političkog raspravljanja u toku zakonodavnog postupka, prekršila je izričitu normu člana 7. stav 1. tačka b) Zakona o zaštiti od klevete Federacije BiH, koji je lex specialis zakon, gdje je propisano da ne postoji odgovornost za izražavanja ako su iznesena u toku zakonodavnog, sudskog ili upravnog postupka. Svijest, volju i namjeru da dodatna sudija Šejla Ćatić donese nezakonitu odluku dokazuje Presuda od 17. 12. 2018. godine (broj: 32 0 P 329022 18 P), kao i brutalno ignorisanje sudske prakse viših sudova i Ustavnog suda BiH, a posebno presuda Vrhovnog suda Federacije BiH i Kantonalnog suda u Tuzli (broj: GŽ-123/05 od 06. 09. 2005. godine, P-20/04 od 23. 05. 2005. godine i 003-0-Gž-06-001887 od 06. 08. 2007. godine).

 
U zavisnosti od provedenog disciplinskog postupka i izrečene sankcije prijavljenoj dodatnoj sudiji Šejli Ćatić, odlučiće se i o podnošenju krivične prijave nadležnom tužilaštvu zbog sumnje u izvršenje krivičnih djela iz Krivičnog zakona Federacije BiH, član 357. Povreda zakona od sudije i član 380. Primanje dara i drugih oblika koristi, za šta je predviđena kazna od jedne do deset godina zatvora.

 

22. 1. 2019.                                                                                   Muamer Dedić, Press BOSS-a

Na vrh