Politika

BOSS u povodu otvorenog poziva gradonačelniku Tuzle Jasminu Imamoviću za zaštitu zakonitosti u radu JZU “Gradske apoteke” Tuzla

Gradonačelniku Tuzle Jasminu Imamoviću uputio je otvoreni poziv za zaštitu zakonitosti vijećnik Gradskog vijeća Mirnes Ajanović, a u povodu postupka davanja saglasnosti na imenovanje direktora Javne zdravstvene ustanove “Gradske apoteke” Tuzla. S obzirom na dostupnu informaciju da je Komisija za izbor i imenovanje direktora na prvo mjesto rangirala aktuelnu direktoricu Aidu Nišić, iako je opštepoznato da protiv iste Tužilaštvo Tuzlanskog kantona, po uputi SIPA-e, provodi istragu zbog poslovanja protivno Zakonu o javnim nabavkama BiH u iznosu od oko 30 miliona maraka, Jasmin Imamović ima ovlasti da spriječi nastavak protuzakonitog rada, shodno članu 66. stav 5. Zakona o zdravstvenoj zaštiti FBiH, prema kojem daje saglasnost na imenovanje direktora.
Mirnes Ajanović podsjeća gradonačelnika Imamovića da je Gradsko vijeće Tuzla, na 22. sjednici održanoj 16. jula ove godine, odbilo usvojiti Izvještaj o radu JZU “Gradske apoteke” Tuzla, nakon diskusije tokom koje su prezentirani dokazi o nezakonitom radu direktorice Aide Nišić i pomoćnika direktorice Edima Kadića. Davanje saglasnosti gradonačelnika na ponovni izbor Aide Nišić predstavljalo bi nezapamćeno skandalozno saučesništvo u poslovanju protivno Zakonu o javnima nabavkama. Okolnost da su i policajci SIPA-e vršili dodatnu istragu u prostorijama JZU “Gradske apoteke” Tuzla i saslušavali Aidu Nišić i Edima Kadića 16. i 23. novembra ove godine, stavlja gradonačelnika Jasmina Imamovića pred iskušenje – da li će stati uz Gradsko vijeće Tuzla i svojom odlukom protiv nezakonitog rada odbiti dati saglasnost na ponovni izbor Aide Nišić na mjesto direktora ili će davanjem saglasnosti za izbor aktuelne direktorice i nastavak nezakonitog poslovanja – stati pod zastavu srama.

29. 11. 2018.                                                                                 Muamer Dedić, Press BOSS-a

Na vrh