Politika

BOSS u povodu odluke o besplatnom priključenju stambenih objekata u mjesnim zajednicama Šički Brod, Bukinje i Husino na sistem daljinskog grijanja

Bosanska stranka pozdravlja odluku Gradskog vijeća Tuzla kojom je  određeno, na inicijativu vijećnika Mirnesa Ajanovića da se uvrsti kao  vanredna tačka u (jučerašnji) Dnevni red Vijeća, da se svim stambenim  objektima u mjesnim zajednicama Šički Brod, Bukinje i Husino,  obezbijedi besplatan priključak na sistem daljinskog grijanja. U  Odluci o dopuni Odluke o snabdijevanju grada toplotnom energijom, kao  osnov za besplatno priključenje, između ostalog, navedeno je – zbog  činjenice da su mjesne zajednice Šički Brod, Bukinje i Husino izuzetno  ekološki ugrožene zbog blizine Termoelektrane “Tuzla”, drugih aktivnih  i napuštenih fabrika i njihovog otpada, te postojanja šljačišta, zbog  čega su u te tri mjesne zajednice ugroženi i zrak i voda i zemljište –  čime je otklonjena dugogodišnja nepravda prema tim građanima.

Posebno  je bitno naznačiti da je odluka rezultat aktivnog angažmana građana  mjesnih zajednica Šički Brod i Bukinje, koji su se koristeći građansku  inicijativu i istrajnost u svojim opravdanim zahtjevima – izborili za  svoja prava koja im pripadaju shodno članovima 1., 2. i 3. Zakona o  izdvajanju i usmjeravanju dijela prihoda preduzeća ostvarenih radom  termoelektrana.

30.11.2017.                                                                Muamer Dedić, Press BOSS-a

Na vrh