Politika

BOSS u povodu odluke Kolegija Gradskog vijeća Tuzla na vanrednoj sjednici – da odluka o komunalnoj naknadi pada

Odluka o komunalnoj naknadi pada, odlučeno je na današnjoj sjednici Kolegija Gradskog vijeća Tuzla. Nakon što je po zahtjevu vijećnika BOSS-a Mirnesa Ajanovića održana vanredna sjednica Kolegija Gradskog vijeća na kojoj se raspravljalo o inicijativama za ukidanje ili smanjenje komunalne naknade, doneseni su zaključci da se komunalna naknada odredi u visini manipulativnih troškova dostavljanja rješenja, a zbog zakonske obaveze primjene iste. Odlučeno je da se po zahtjevu Mirnesa Ajanovića, predloženom na sjednici Gradskog vijeća, uputi zahtjev za izmjenu Zakona o komunalnim djelatnostima TK u cilju davanja mogućnosti opštinama ili gradovima da odlučuju da li će naplaćivati ili ne komunalnu naknadu. Odlučeno je takođe, i predložiće se Gradskom vijeću na usvajanje, da se odmah nakon izmjene Zakona donese odluka Vijeća o ukidanju plaćanje komunalne naknade. Kontinuirano višemjesečno djelovanje vijećnika BOSS-a Mirnesa Ajanovića rezultiralo je da se komunalna naknada sa visine od preko 100 maraka godišnje za prosječan stan od 60 kvadrata, spusti na 60 maraka a sada na 20 maraka godišnje, i to do izmjene Zakona kada će se u potpunosti ukinuti, a što je moguće u roku i od nekoliko mjeseci. Takođe i dalje ostaju na snazi subvencije, te porodice šehida i poginulih boraca, ratni vojni invalidi, nezaposleni pripadnici boračke kategorije, penzioneri i korisnici socijalne pomoći neće uopšte plaćati komunalnu naknadu, a smanjena je komunalna naknada i za pravna lica.

Odluka o komunalnoj naknadi nije pala, ali evidentno pada, i pasti će, te se BOSS zahvaljuje svim medijima i građanima koji su se suprotstavljanjem uvođenju novog nameta izborili za smanjenje i ukidanje plaćanja komunalne naknade.

  1. 12. 2019.                                                                                Muamer Dedić, Press BOSS-a

 

Na vrh