Politika

BOSS u povodu odluke Kolegija Gradskog vijeća Tuzla da se na sjednici Vijeća raspravlja o prijedlozima vijećnika Mirnesa Ajanovića za ukidanje naplate komunalne naknade i uvođenje subvencioniranja za komunalne usluge

Kolegij Gradskog vijeća Tuzla je na prijedlog vijećnika BOSS-a Mirnesa Ajanovića prihvatio da se u okviru sjednice Vijeća zakazane za četvrtak raspravlja o inicijativi za izmjenu Odluke o komunalnim djelatnostima, kojom se traži ukidanje naplate komunalne naknade za sve građane, te da se raspravlja i o dopuni Prijedloga pravilnika o poticajima u cilju oslobađanja plaćanja dijela komunalnih usluga za socijalno ugrožene građane, a posebno kategorije penzionera i boračke populacije.

Nakon zahtjeva vijećnika Mirnesa Ajanovića za ukidanje plaćanja komunalne naknade i nakon što je javnost očekivano i opravdano izrazito negativno reagovala na novi namet, Gradska uprava je kao predlagač uvođenja komunalnih naknada pokušala umanjiti gnjev građana pravilnikom o poticajima, kako bi se određene kategorije građana oslobodile obaveze plaćanja, međutim, građani i dalje smatraju da obavezu plaćanja komunalne naknade nije trebalo ni uvoditi.  Takođe, s obzirom da se uvodi oslobađanje dijela građana od obaveze plaćanja komunalne naknade putem pravilnika o poticajima, stvoreni su uslovi da se pravilnikom socijalno ugroženim građanima olakšaju uslovi života i oslobađanjem plaćanja dijela komunalnih usluga koje obavljaju javna preduzeća.

Na vrh