Politika

BOSS u povodu obavijesti Ministarstva sigurnosti BiH – Državne agencije za istrage i zaštitu i Kantonalnog tužilaštva TK dostavljenih Gradskom vijeću Tuzla

Ministarstvo sigurnosti BiH – Državna agencija za istrage i zaštitu  (SIPA) dostavila je Gradskom vijeću Tuzla obavijest (broj:  16-17-04-1-8206-4/17), citiramo: “Državna agencija za istrage i  zaštitu, Regionalna kancelarija Tuzla, je dana 31.10.2017. godine,  zaprimila Izvještaj i Dopunu izvještaja o sumnji u počinjenje  krivičnog djela protiv Aide Nišić, direktorice JZU Gradske apoteke  Tuzla i Edima Kadića komercijalnog direktora JZU Gradske apoteke  Tuzla, te odgovornih lica i menadžmenta JZU Gradske apoteke Tuzla, sa  prilozima, od strane Mirnesa Ajanovića, vijećnika u gradskom Vijeću  Tuzla. O navedenom, u prethodnom periodu, obavljen je razgovor sa  postupajućim tužiocem Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona,  obzirom da se radi o krivičnim djelima iz nadležnosti Krivičnog zakona  Federacije BiH, i da su već započete istražne aktivnosti u cilju  provjere navoda, radi utvrđivanja činjenica i dokaza o navodnom  izvršenju krivičnog djela i njegovih eventualnih počinilaca, dalje  aktivnosti će nastaviti Kantonalno tužilaštvo TK i nadležno  Ministarstvo unutrašnjih poslova TK.”, završen citat. Kantonalno  tužilaštvo je Gradskom vijeću dostavilo obavijest (broj: A-I-167/17)  da je na osnovu krivične prijave Mirnesa Ajanovića formiralo predmet u  kojem se obavljaju sve potrebne provjere navoda prijave a vezano za  poslovanje i primjenu odredbi Zakona o javnim nabavkama u JZU Gradske  apoteke Tuzla. U krivičnoj prijavi je navedeno da je protivno Zakonu o  javnim nabavkama prometovano oko 20 miliona maraka, što je odgovornim  licima omogućilo ličnu protivpravnu dobit veću od milion maraka.

–    U prilogu akt Državna agencija za istrage i zaštitu (SIPA) broj:  16-17-04-1-8206-4/17 i akt Kantonalnog tužilaštva TK broj: A-I-167/17.
15.12.2017.                                                                             Muamer Dedić, Press BOSS-a

Na vrh