Politika

BOSS u povodu obaveze svih da poduzimaju mjere u cilju sprečavanja ratnohuškačke retorike i ugrožavanja mira u BiH

Neophodna je mobilizacija svih građana BiH sa mogućnošću uticaja, uključujući i dijasporu, kako bi se izdejstvovala smjena visokog predstavnika Valentina Incka zbog kršenja ovlasti OHR-a, Vijeća za provedbu mira u BiH i Ujedinjenih nacija, te Opšteg okvirnog sporazuma za mir u BiH. Valentin Incko je odgovoran za ugrožavanje mira u BiH i radikalizaciju ratnohuškačke retorike, kršenje entitetskog oružanog balansa i namjeru formiranja rezervnog sastava Policije RS, jer je prespavao sve obaveze i mjere koje je morao poduzeti u cilju brutalnog sankcionisanja svih koji huškaju građane u rat.
Svaki sposoban građanin u BiH, iz oba entiteta i dijaspore, mora biti mobilisan u građanskom otporu i borbi ratom protiv rata i ratnohuškačke retorike – kako bi se smijenio Valentin Incko koji ubitačno šuti na očitu namjeru izazivanja novih ratnih sukoba. Bosanci i Hercegovci u dijaspori moraju uticati na vlade zemalja u kojima se nalaze, a koje su članice Vijeća za provedbu mira u BiH, u cilju smjene Valentina Incka i postavljanja novog visokog predstavnika koji bi djelovao shodno ovlastima UN-a u cilju očuvanja mira u BiH i sprečavanja bilo kakve najave ratnih sukoba, i koji će kao nekada Pedi Ešdaun uklanjati iz vlasti političku i ratnohuškačku bandu, istakao je predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović.

24. 4. 2019.                                                                                  Muamer Dedić, Press BOSS-a

Na vrh