BOSS u povodu obaveze dostavljanja traženih informacija od javnog interesa od strane nadležnih organa u toku pandemije

25.09.2021. 


Agencija za lijekove i medicinska sredstava BiH i Institut za javno zdravstvo RS dužni su postupiti po nalogu Vijeća ministara BiH i Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite RS, te dostaviti odgovore na 20 pitanja koje je BOSS dostavio Vijeću ministara BiH, entitetskim i svim kantonalnim vladama i kriznim štabovima u vezi sa upitom o sastavom vakcina i ostalim informacijama koje imaju za cilj obezbijediti građanima informisanost o nus pojavama i kontraindikacijama, a u cilju izbora da li će se građani vakcinisati ili ne.

Indikativno je da Vlada Federacije BiH nije ni postupila po zahtjevu BOSS-a za dostavljanje informacija bitnih za zdravlje građana, niti je proslijedila zahtjev za dostavljanje informacija Zavodu za javno zdravstvo FBiH, što pokazuje potpunu bezobzirnost u procesu zaštite stanovništva od pandemije. Zakonima o slobodi pristupa informacijama u BiH propisana je obaveza dostavljanja odgovora u roku od 15 dana pod prijetnjom sankcija, a naročito jer se radi o informacijama od javnog interesa u toku pandemije.

Saznanje o sastavu vakcina i nus pojavama je naročito bitno kako bi se građanima omogućila sloboda izbora o vakcinaciji bez bilo kakvih prijetnji, pritisaka ili uslovljavanja, kao i u pogledu mogućih kontraindikacija usljed djelovanja vakcina za građane koji su u riziku od određenih bolesti pa bi im transparentne informacije o sastavu pomogle u odluci da li se smiju vakcinisati ili ne, bez straha od pogoršanja zdravstvenog stanja ili ugrožavanja života, istakao je Mirnes Ajanović predsjednik BOSS-a.BoljaTuzla.ba


Komentari

Portal BoljaTuzla.ba (u daljem tekstu Redakcija) zadržava pravo moderacije tj. pregleda, brisanja, izmjene i svih drugih mogućih radnji nad komentarima/mišljenjima posjetilaca, u cilju održavanja konstruktivne, kreativne i kulturne diskusije, bez obaveze najavljivanja i/ili ranijeg obrazloženja. Komentari koji vrijeđaju ličnost, porodicu, bilo koje (javne ili privatne) osobe biće izbrisani i/ili izmjenjeni u skladu s Uslovima korištenja portala.

Dobrodošli na boljatuzla.ba

klikni ovdje i

Kaži šta misliš!

Unesite pojam za pretragu, a zatim tipku ENTER!

BoljaTuzla.ba SOC!AL

 

2012 © BoljaTuzla.ba - Sva prava zadržana. Kontakt | Impressum | Uslovi i pravila korištenja.
Stranica je optimizirana za Mozilla Firefox, Google Chrome i Apple Safari web browser. Preuzmite novi web browser!