Politika

BOSS u povodu nezakonitog kažnjavanja boraca koji su učestvovali na protestima

Kažnjavanje boraca koji su učestvovali na protestima u iznosima od više stotina maraka putem prekršajnih naloga policijskih organa – nezakonito je, ističe predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović. Borci koji su putem protesta tražili rješavanje svojih opravdanih prava, kažnjavaju se u iznosima i do 1000 maraka, po osnovu člana 3. stav 2. i člana  234a. stav 1. tačka 1. Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u BiH. U članu 3. stav 2. Zakona normirano je, citiram: „Učesnici u saobraćaju ne smiju ometati saobraćaj, oštećivati puteve, objekte i opremu na putu.“, završen citat.  Međutim, u Zakonu u članu 9. stav 76. normirano je, citiram: Pojedini izrazi upotrijebljeni u ovom Zakonu imaju sljedeća značenja: 76) učesnik u saobraćaju je lice koje u saobraćaju na putu upravlja vozilom ili se nalazi u vozilu ili na vozilu, koje tjera, vodi ili jaše životinju koja se kreće putem, kao i pješak ili lice koje svoje poslove i radne zadatke obavlja na putu.“, završen citat.
Evidentno je da borci koji su bili na protestima nisu učesnici u saobraćaju iz člana 3. stav 2. Zakona, te se shodno tome ne može primijeniti niti odredba iz člana 234a. stav 1. tačka 1., odnosno iz poglavlja XI. Kaznene odredbe, po kojem osnovu su izricane kazne.
Potrebno je da se svi borci koji dobiju prekršajni nalog odmah po prijemu, ili u roku od  pet dana, isti potpišu u donjem desnom uglu, gdje je naznačeno – ne prihvatam odgovornost za prekršaj opisan u ovom prekršajnom nalogu i zahtijevam sudsko odlučivanje, te da kopiju prekršajnog naloga dostave sudu koji naveden u pravnom lijeku, kako bi se u sudskom postupku oslobodili odgovornosti koja im je stavljena na teret nezakonitim prekršajnim nalogom, upozorio je predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović.

15.3.2018.                                                                                  Muamer Dedić, Press BOSS-a

Na vrh