Politika

BOSS u povodu napada na novinare

Predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović osuđuje namjere političkih moćnika i njihovih saradnika da onemoguće slobodu izražavanja fizičkim napadima na novinare, i poziva policijske, odnosno pravosudne organe da urgentim djelovanjem poduzmu sve neophodne mjere kako bi se procesuirala odgovorna lica i zaštitila lična sigurnost novinara, ali i svih drugih koji otvorenom i argumentovanom kritikom ukazuju na nemoralno djelovanje aktuelne vlasti.
Za siledžijsko djelovanje prema novinarima odgovornost je na političkim predstavnicima, koji umjesto zaštite osnovnih ljudskih prava, koje uključuje i slobodu izražavanja – otvoreno i radikalno promovišu nasilje nad novinarima i drugim kritičarima vlasti.
Međunarodni zvaničnici u BiH i domaća vlast dužni su štiti međunarodni ugled države i obaveznom zaštitom medija od prijetnji, a ko god smatra da je od strane novinara eventualno oklevetan, obeštećenje može tražiti jedino putem suda, ali nikako demonstracijom i primjenom sile, upozorava predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović.

28. 8. 2018.                                                                                   Muamer Dedić, Press BOSS-a

Na vrh