Politika

BOSS u povodu najave da će uskratiti zdravstvena zaštita licima koja se nalaze na biroima za zapošljavanje

Najava Vlade Federacije BiH da će uskratiti zdravstvenu zaštitu licima koja se nalaze na biroima za zapošljavanje ukoliko aktivno ne budu tražili posao, nova je namjera ugrožavanja egzistencije građana, ističe predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović.  Federalno ministarstvo rada i socijalne politike izradilo je izmjene Zakona o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba, na način da će brisati sa biroa za zapošljavanje lica koja aktivno ne traže posao, ukoliko jednom mjesečno ili u nekoliko mjeseci ne dokumentuju da su bili na nekom razgovoru za traženje posla. Pored okolnosti da Vlada Federacije BiH nesposobnost za obezbjeđenje uslova za zapošljavanje brutalno i bezobzirno prebacuje na nezaposlena lica, svi poslodavci u Federaciji će se naći u situaciji da će biti opsjednuti bezbrojnim zahtjevima za izdavanje potvrda o traženju posla, što će dodatno ugroziti poslovnu djelatnost poslodavaca.
Državne institucije su dužne građanima obezbijediti adekvatne uslove za zapošljavanje, te time i ostvarivanje prava na zdravstvenu zaštitu njihovih porodica, a i moralna obaveza vlasti je obezbijediti bezuslovno svim građanima zdravstvenu zaštitu, te je u slučaju usvajanja morbidnog zakona neophodno masovnim protestima protjerati sa vlasti sve izabrane zvaničnike i nemoralne političare, upozorio je predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović.

24.3.2018.                                                                                  Muamer Dedić, Press BOSS-a

Na vrh