Politika

BOSS u povodu diskriminatorskih odredbi Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prijevremenom povoljnijem penzionisanju branilaca odbrambeno-oslobodilačkog rata

Kao što se pokazalo da je primjenom novog Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju FBiH diskriminirano oko 300.000 penzionera, takođe je donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prijevremenom povoljnijem penzionisanju branilaca odbrambeno-oslobodilačkog rata rezultiralo novom diskriminacijom penzionisanih branilaca i vojnih penzionera, istakao je predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović. Izmjenama Zakona vojni osiguranici diskriminiraju se na isti način kao demobilisani borci,  penzijska osnovica se određuje na tri različita načina, a nisu uvaženi ni zahtjevi penzionera vojnih osiguranika, odnosno profesionalnih vojnih lica i uposlenika Ministarstva odbrane, koji su penzionisani po potrebi službe i u procesu smanjenja personala, da im obračun penzijskog osnova bude identičan obračunu koji imaju vojni osiguranici penzionisani po zakonima o službi u Vojsci FBiH i Oružanim snagama BiH. Takođe, iako je Zakon o uštedama prestao da važi, Odlukom Vlade FBiH i dalje se primjenjuje jedino na kategoriju penzionera vojnih osiguranika, te je evidentno diskriminiranje u odnosu na ostale penzionere koji pravo na penziju ostvaruju na osnovu radno-pravnog statusa, upozorio je predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović.

21. 4. 2018.                                                                                 Muamer Dedić, Press BOSS-a

Na vrh