Politika

BOSS u povodu Dana državnosti Bosne i Hercegovine i obaveze istrajavanja na usvajanju državnog zakona o zabrani fašističkog djelovanja i izmjene Krivičnog zakona BiH u cilju krivičnog procesuiranja fašističkog djelovanja

Uz čestitku građanima u povodu Dana državnosti i 75 godine od zasjedanja ZAVNOBiH-a kada je obnovljena državnost BiH u sadašnjim međunarodno priznatim granicama, predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović ponovo upozorava na radikalizaciju djelovanja fašističkih organizacija i neonacista, koji u saradnji sa političkim ekstremistima iz Republike Srpske i njihovim saveznicima iz Federacije – atakuju na antifašističku tradiciju i teritorijalni integritet države. Ukidanje antifašističkih obilježja, korištenje nacionalističkog jezika mržnje, izazivanje nacionalne netrpeljivosti i mržnje djelovanjem fašističkih organizacija, nošenje nacionalističkih obilježja, nacionalističke parole i favorizovanje nacista uz davanje fašističkih i nacionalističkih imena javnim ustanovama i drugim subjektima u cilju slavljenja Hitlerovih sluga i sljedbenika, zahtijeva i obavezno krivično procesuiranje.

 

Predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović još jednom upozorava na obavezu nastavljanja političkog pritiska i na novu vlast kako bi se usvojio državni zakon o zabrani fašističkog djelovanja i izmijenio Krivični zakon BiH u cilju određivanja krivičnog sankcionisanja nacionalističkog šovinizma i fašizma, koji u cilju razaranja države ispoljavaju fašističko-nacionalističke grupe i pojedinci uz podršku ekstremnih političara.

24. 11. 2018.                                                                                  Muamer Dedić, Press BOSS-a

Na vrh