Politika

BOSS u povodu Dana državnosti BiH i obaveze istrajavanja na usvajanju državnog zakona o zabrani fašističkog djelovanja, veličanja osuđenih ratnih zločinaca i ugrožavanja teritorijalnog integriteta države

Uz čestitku građanima u povodu Dana državnosti i 74 godine od  zasjedanja ZAVNOBiH-a kada je obnovljena državnost BiH u sadašnjim  međunarodno priznatim granicama, predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović  ponovo ukazuje na radikalizaciju djelovanja fašističkih organizacija i  neonacista, koji u saradnji sa političkim ekstremistim iz  Republike Srpske i njihovim saveznicima iz Federacije – atakuju na  antifašističku tradiciju i teritorijalni integritet države. Otvoreni  zahtjevi za podjelu države, veličanje osuđenih ratnih zločinaca,  ukidanje antifašističkih obilježja, izazivanje nacionalne  netrpeljivosti i mržnje djelovanjem političkih ekstremista i  fašističkih organizacija, nošenje nacionalističkih obilježja,  nacionalističke parole i favorizovanje nacista uz davanje fašističkih  i nacionalističkih imena javnim ustanovama i drugim subjektima u cilju  slavljenja Hitlerovih sluga i sljedbenika, zahtijeva obavezno krivično  procesuiranje. Predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović još jednom upozorava  na obavezu aktivnog djelovanja antifašističkih nevladinih organizacija  i političkih stranaka u cilju usvajanja državnog zakona o zabrani  fašističkog djelovanja, jer se mora odrediti krivično sankcionisanje  nacionalističkog šovinizma i fašizma, koji u cilju razaranja države  ispoljavaju fašističko-nacionalističke grupe i pojedinci uz podršku  radikalnih političara.

23.11.2017.                                                                                Muamer Dedić, Press BOSS-a

Na vrh