BOSS u povodu argumentovanih upozorenja na neodrživost penzionog sistema u BiH i neophodne reforme radno-penzionog sistema

08.02.2021. 


U sklopu realizacije projekta “PLAN ZA SOCIJALNO-EKONOMSKI NACIONALNI OPORAVAK”, u cilju detektovanja i rješavanja  aktuelnih problema, BOSS na drugoj tematskoj press konferenciji ukazuje na upozorenja ekonomskih analitičara da stanje sa penzionim sistemom u BiH postaje alarmantno, jer se broj zaposlenih znatno smanjuje dok se broj penzionera povećava. Postojeći penzioni sistem na sadašnjem minimumu funkcionalnosti može izdržati još deset godina, nakon čega se dovodi u pitanje mogućnost isplate penzija, istakao je član Glavnog odbora BOSS-a Kenan Gutić.

Da bi penzioni sistem bio optimalan, na jednog penzionera trebaju biti zaposlena tri radnika, odnosno da bi sistem bio održiv moguć je i omjer jedan penzioner na dva radnika. Sadašnji omjer u državi iznosi jedan penzioner na 1,2 radnika, a čak kada bi se zaposlilo svih 418.000 nezaposlenih omjer bi i dalje bio ispod održivog sistema sa jednim penzionerom na 1,8 radnika.

Stanje pogoršava i nepovoljna struktura zaposlenih jer je 40% radnog stanovništva starije od 50 godina i u narednim godinama će se penzionisati, odnosno očekuje se penzionisanje 300.000 radnika u narednih 10-15 godina. Kada se uzme u obzir da je trenutna prosječna penzija u FBiH 428 KM, a u RS 394 KM, razumljiv je zaključak da je nemoguće očekivati povećanje penzija, a za deset godina upitna će biti isplata penzija uopšte, ukoliko se odmah ne pristupi adekvatnoj reformi radno-penzionog sistema u državi, upozorava predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović.BoljaTuzla.ba


Komentari

Portal BoljaTuzla.ba (u daljem tekstu Redakcija) zadržava pravo moderacije tj. pregleda, brisanja, izmjene i svih drugih mogućih radnji nad komentarima/mišljenjima posjetilaca, u cilju održavanja konstruktivne, kreativne i kulturne diskusije, bez obaveze najavljivanja i/ili ranijeg obrazloženja. Komentari koji vrijeđaju ličnost, porodicu, bilo koje (javne ili privatne) osobe biće izbrisani i/ili izmjenjeni u skladu s Uslovima korištenja portala.

Dobrodošli na boljatuzla.ba

klikni ovdje i

Kaži šta misliš!

Unesite pojam za pretragu, a zatim tipku ENTER!

BoljaTuzla.ba SOC!AL

 

2012 © BoljaTuzla.ba - Sva prava zadržana. Kontakt | Impressum | Uslovi i pravila korištenja.
Stranica je optimizirana za Mozilla Firefox, Google Chrome i Apple Safari web browser. Preuzmite novi web browser!