Politika

BOSS u povodu 39. godišnjice od smrti Tita

U povodu 39. godišnjice od smrti Tita, predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović podsjeća javnost na isticanje dužnog poštovanja prema revolucionaru koji je još za života postao internacionalni simbol antifašističke i revolucionarne borbe za ljudska prava potlačenih, poniženih i obespravljenih. Vrijeme nakon Tita potvrđuje da je Titovo doba bilo najprogresivniji period na južnoslavenskim prostorima, naročito sa aspekta socijalne zaštite i prava svih građana na zagarantovanu egzistenciju, besplatno školstvo i zdravstvo i sve ostale uslove za normalan život, jer su radnici imali plate, penzioneri penzije, antifašisti i borci mirnu starost, a djeca su imala sve što je potrebno za zdrav razvoj.

 
Obilježavanje godišnjice smrti Tita nije samo puka memorijalna godišnjica, već odrednica koja nam govori koliko je vremena prošlo od početka odumiranja socijalne pravde i jednakosti, odnosno, koliko dugo se u sve pore društva, u korist nemoralne vladajuće manjine, instalira nacionalizam, fašizam, korupcija i kriminal.

 
Iako Titov sistem socijalističkog radničkog samoupravljanja nije bio političko rješenje koje ima trajnu budućnost, nacionalistički pluralizam i lažna socijaldemokratija koji su uslijedili nakon njega – pokazali su se kao najgora parlamentarna diktatura – sa teškim posljedicama dugotrajne zavađe među narodima, orgijanja fašizma i socijalne bijede, istakao je predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović.

 
BOSS je 4. 5. 2000. godine, u povodu 20-te godišnjice Titove smrti, postavio Titovu bistu na Partizanskom spomen-groblju na Trnovcu u Tuzli.
04.05.2019.                                                                                   Muamer Dedić, Press BOSS-a

Na vrh