Politika

BOSS protiv govora mržnje i vjerske netrpeljivosti

Saopštenje za javnost u povodu javnog poziva gradonačelniku Jasminu Imamoviću i SDP-u da se  ograde od izjave vjerske netrpeljivosti i jezika mržnje javno  istaknute od strane direktora JU Narodno pozorište Tuzla i kandidata  SDP-a na proteklim izborima za Gradsko vijeće Tuzla

Predsjednik BOSS-a i vijećnik u Gradskom vijeću Tuzla Mirnes Ajanović  javno traži od gradonačelnika Jasmina Imamovića da se javno izjasni u  povodu poziva Vlade Tuzlanskog kantona da se Grad Tuzla javno ogradi  od istupa Mirze Ćatibušića, direktora Javne ustanove Narodno pozorište  Tuzla i kandidata SDP-a na proteklim izborima za Gradsko vijeće Tuzla, koji je Islamsku zajednicu u BiH javno nazvao – mafijaškom  organizacijom.
Odlukom o redefinisanju statusa JU Narodno pozorište Tuzla (“Službeni  glasnik Grada Tuzla”, broj 2/17) u članu 8. određeno je da Grad Tuzla  daje prethodnu saglasnost za imenovanje direktora Ustanove, te je  gradonačelnik Jasmin Imamović, kao nosilac izvršne vlasti, i po tom  osnovu bio dužan reagovati na javno iskazanu vjersku netrpeljivost i  jezik mržnje prema Islamskoj zajednici u BiH.
Nedopustiva je šutnja gradonačelnika Jasmina Imamovića, ali i SDP-a i  njihovih saveznika iz parlamentarne većine Gradskog vijeća Tuzla na  grubo vrijeđanje većine Bošnjaka koji su članovi Islamske zajednice  BiH, ali i Reisa, i svih imama i drugih lica koji čine Islamsku  zajednicu BiH, od strane direktora javne ustanove kulture i kandidata  SDP-a za Gradsko vijeće Tuzla, upozorio je predsjednik BOSS-a i  vijećnik u Gradskom vijeću Tuzla Mirnes Ajanović.

31.1.2018.                                                                                    Muamer Dedić, Press BOSS-a

Na vrh