BiH

BOSS – Predsjednik CIK BiH Suad Arnautović priznao krivičnu odgovornost za lažiranje izbora i namjeru CIK BiH da proglase važećim nevažeće izbore

Predsjednik Centralne izborne komisije BiH Suad Arnautović u Centralnom dnevniku Face TV (28. 10. 2022. od 25-te minute) priznao je krivičnu odgovornost CIK BiH za lažiranje izbora i namjeru legalizacije izbornih rezultata zasnovanih na brojnim krivičnim djelima, jer je na pitanje Senada Hadžifejzovića citiramo: „A krivična prijava ako vama dođe, da ste proglasili važećim nevažeće izbore“, završen citat, uz navode u vezi sa pola miliona nevažećih glasačkih listića i nepravilnog glasanja kao dokaz nezakonitosti izbora – Arnautović izjavio, da će to CIK BiH analizirati pa će nešto vidjeti i da, citiramo: “To Zakon nije predvidio kao razlog za poništenje izbora, nevažeći listić ne utiče na rezultat izbora, on se jednostavno ne broji“, završen citat.

 

 

Predsjednik Suad Arnautović, a i ostali članovi CIK BiH, u namjeri proglašenja izbornih rezultata i mandata zasnovanih na krivičnim djelima, zaboravljaju odredbu člana 2.10 Izbornog zakona BiH u kojoj je normirano, citiramo: „Centralna izborna komisija BiH će poništiti izbore u izbornoj jedinici ili na nekom biračkom mjestu, ako ustanovi da je za vrijeme glasanja ili brojanja glasačkih listića došlo do nepravilnosti koje mogu uticati na rezultate izbora.“, završen citat, te je jasno zakonom propisano da se i nevažeći glasački listić ako je nepravilno popunjen mora brojati u odnosu na moguće uticanje na rezultate izbora i poništenje izbora.

 

 

BOSS još jednom upozorava da pola miliona nevažećih glasačkih listova obavezuje CIK BiH da naloži utvrđivanje razloga proglašenja glasačkih listova nevažećim na svim nivoima javnim uvidom u glasačke vreće, kako bi se utvrdilo da li je bilo nepravilnosti tokom glasanja na način da su birači glasali za više stranaka ili kandidata iz različitih stranaka i kod kojih političkih stranaka je pretežno takva nepravilnost. Ukoliko broj takvih nepravilnosti tokom glasanja može uticati na izborni rezultat tih stranaka nastala bi obaveza po članu 2.10 Izbornog zakona BiH da CIK BiH po službenoj dužnosti poništi izbore na svim nivoima vlasti.

 

 

Osnova krivične odgovornosti članova CIK BiH i ostalih odgovornih lica u saučesništvu krivičnog djela Izborna prevara je u činjenici da CIK BiH ne dozvoljava uvid u sadržaj glasačkih vreća u kojima se nalaze nevažeći listići, kako je to i izjavio Suad Arnautović u Dnevniku Face TV, citiramo: „Stvar je da morate dokazati nepravilnosti“, završen citat, a CIK BiH odbija zahtjeve za ponovno brojanje navodeći u rješenjima da nisu dostavljeni dokazi šta se nalazi u tim glasačkim vrećama i to sa stavom da stranke nisu dostavile tačan broj glasačkih listića koji bi mogao uticati na izborni rezultat iz glasačkih vreća koje CIK BiH krije od javnosti.

 

Komentari
Na vrh