Politika

BOSS – Pokrenuta prva stranačka TV hronika

Danas u 20 sati i ubuduće u redovnom terminu ponedjeljkom počinje emitovanje HRONIKE BOSS – BOSANSKE STRANKE, a radi se prvoj stranci u historiji medijske i političke kulture Bosne i Hercegovine koja uspostavlja svoj televizijski medij kao način komunikacije sa građanima, posebno zbog okolnosti medijske blokade rada od strane režimskih medija.

 

U prvoj Hronici BOSS-a građanima se prezentiraju, između ostalog, osnovne informacije, te  podsjećanja radi, da je Bosanska stranka jedna od najstarijih stranaka u BiH, osnovana 1994. godine, a za 28 godina je imala sve zakonodavne statuse, od državnog do opštinskog.

Kako su prvih godina kao sredstvo komunikacije i probijanja medijske blokade korišteni plakati i letci, danas u okolnostima medijske blokade idemo korak dalje, uspostavljajući televizijsku HRONIKU BOSS – BOSANSKE STRANKE, kao periodični vid predstavljanja aktivnosti BOSS-a na video platformama i društvenim mrežama, odnosno na YouTube kanalu Bosanske stranke.

 

Pored praćenja i predstavljanja aktuelnosti BOSS-a, hronika će sadržavati KALENDAR BOSANKE STRANKE, putem kojeg se vraćamo u ratne i prve poratne godine, kao i sve godine poslije u kojima je Bosanska stranka kontinuirano reagovala na aktuelne događaje, uz konstruktivne kritike bez izuzetaka i davanjem prijedloga za rješenja ekonomskih, političkih i ostalih problema u državi i svijetu.

 

Za gotovo tri decenije postojanja Bosanske stranke, ispisana je jedinstvena hronika političkog života u Bosni i Hercegovini, a ovim putem građani će imati mogućnost prisjetiti se šta je Bosanska stranka zastupala u proteklom periodu pa do osnivanja.

Hronika BOSS – Bosanske stranke će biti nastavak djelovanja BOSS-a kao svojevrsnog GLASA NARODA, a posebno što će građani i u direktnom kontaktu i uživo imati mogućnost da kažu šta mislite i šta predlažu u cilju stvaranja ekonomskog i političkog sigurnog okruženja za sve, istakao je Mirnes Ajanović, predsjednik BOSS- Bosanske stranke.

 

Na vrh