Politika

BOSS – CIK BiH će saučestvovati u krivičnom djelu izborne prevare ako se izbori ne ponište

Centralna izborna komisija BiH obavjestila je javnost da su birački odbori na 16 odsto biračkih mjesta prekršili zakon jer nisu u roku 24 sata dostavili rezultate, a kršenje zakona se nastavilo narednih dana. Kako saopštavaju iz CIK-a – “Pravilnik propisuje da ukoliko općinska izborna komisija nije u mogućnosti pravilno utvrditi rezultate, da podnosi zahtjev CIK-u za otvaranje vreća i prebrojavanje glasova“, ali ni taj rok, koji je bio do 5.10.2022. godine, nije ispoštovan, jer je bilo previše biračkih mjesta za koje nije bilo moguće utvrditi izborne rezultate. CIK je izdao naredbe općinskim komisijama o otvaranju vreća iz više od 60 općina za različite nivoe vlasti – što znači da se suočavamo sa činjenicom da je u skoro pola opština u BiH bilo nepravilnosti. Iz samog CIK-a svjedoče brojne nepravilnosti, kao što je “pogrešno pakovan materijal, pogrešno popunjavani obrasci, pojedini kandidati su imali više glasova nego sama stranka što je nemoguće“. Shodno navedenom protuzakonita je namjera CIK-a da se priznaju rezultati nastali na ovakvim kršenjima izbornih pravila i procedura.

 

BOSS Bosanska stranka upozorava da je izuzetno zabrinjavajuće što CIK svjesno zanemaruje činjenicu da je već prekršen zakon, nakon čega se izborni rezultati više ne mogu smatrati validnim. Umjesto da se izbori proglase nevažećim, da se raspišu novi, CIK „apeluje na parlament da donese odluke koje će prije svega tehnološki unaprijediti proces glasanja“ – što znači svjesnu namjeru da se priznaju rezultati koji su falsifikovani, i koji su nastali kao rezultat počinjenja krivičnih djela iz člana 154. – Izborna prevara, člana 150. – Uskraćivanje biračkog prava, člana 151. – Povreda slobode opredjeljenja birača Krivičnog zakona BiH, a u vezi sa članom 250. – Organizovani kriminal iz Krivičnog zakona BiH uključujući pripadajuće odredbe KZ FBiH i KZ RS, odnosno koji već sada – po priznanju CIK-a, izlaze iz zakonskog okvira.

BOSS Bosanska stranka poziva Centralnu izbornu komisiju na striktno poštivanje pravila i propisa, a što znači da se izbori moraju ponoviti jer je preko četiri stotine hiljada nevažećih glasova i brojne utvrđene nepravilnosti jasan indikator da izbori nisu provedeni u skladu sa zakonom i kao takvi su nezakoniti jer ne održavaju izbornu volju građana.

BOSS traži od CIK-a BiH da se o iznad navedenom izjasni najkasnije sutra, 11.10.2022. godine, jer će u suprotnom BOSS biti primoran podnijeti krivičnu prijavu protiv CIK BiH zbog nezakonitog djelovanja.

Na vrh