Zdravlje

BOSS – Analiziran sadržaj „prljave kiše“ sa saharskim pijeskom od strane Instituta za Hemijsko inženjerstvo

Link za pregled izvještaja Instituta za hemijsko inženjerstvo Tuzla:

Narodni krizni štab BiH i advokat Mirnes Ajanović su prije godinu dana (8. 6. 2022.) prezentirali analizu sadržaja “prljave kiše” sa saharskim pijeskom u BiH sa komparacijom pijeska uzetog iz Sahare, te obzirom na rezultate analize i okolnost da niko od državnih organa nije reagovao u cilju utvrđivanja uzroka rezultata i dodatnog ispitivanja – BOSS ponovo objavljuje istu reakciju uz tadašnju video prezentaciju advokata Mirnesa Ajanovića.

“Nakon medijskih naslova koji su više puta najavili pojavu „opasne prljave kiše“ sa saharskim pijeskom u Evropi i Bosni i Hercegovini, što je kod velikog broja građana izazvalo zabrinutost, Narodni krizni štab BiH dostavio je Institutu za hemijsko inženjerstvo doo Tuzla, Ispitnoj laboratoriji, uzorak pijeska sa juga Tunisa i uzorak pijeska iz mjesta Dobošnica Donja kod Lukavca uzetog 7. aprila 2022. godine nakon „prljave kiše“, kako bi se pored analize čestica u kiši izvršila i komparativna analiza pravog saharskog pijeska sa pijeskom koji se nalazi u kiši, istakao je advokat Mirnes Ajanović, predsjednik BOSS-Bosanske stranke.

Institut za hemijsko inženjerstvo dostavio je Izvještaj o ispitivanju od 24. maja 2022. godine pod brojem: 361-02/22 (za izradu je uplaćeno 725.40 KM), u kojem je utvrđeno da se u ispitivanom uzorku iz BiH nalazi 24 elementa, a da je u odnosu na Pravilnik o utvrđivanju količine štetnih i opasnih tvari u zemljištu FBiH utvrđen sadržaj Arsena, Bariuma, Nikla i Cinka u uzorku većem od dozvoljene granične vrijednosti. U odnosu na pijesak iz Sahare i saharski pijesak iz kiše utvrđeno je da prljava kiša sadrži Arsena 44 puta više, Bariuma 660, Nikla 2500, Cinka 64 i Željeza 23 puta više. Takođe, utvrđeno je da uzorci sadrže Aluminijuma u pijesku iz Sahare 14.2 mg/kg dok pijesak iz prljave kiše u BiH sadrži 10342 mg/kg, što je 728 puta više Aluminijuma.

Da bi se donio krajnji zaključak o tome šta je uzrok ovakvog hemijskog sastava prašine nakon padavina potrebno je uraditi dodatne analize sa više različitih lokaliteta i to po nalogu državnih institucija i zakonom predviđenih procedura uzimanja uzoraka, te je predsjednik BOSS-a, advokat Mirnes Ajanović uputio zahtjev Vijeću ministara BiH, u kojem je sadržan i Izvještaj o ispitivanju Instituta hemijsko inženjerstvo Tuzla, da se u cilju zaštite građana i okoliša državne institucije odmah uključe i izvrše opsežnu analizu terena u BiH, uključujući i toksikološke analize da li je došlo do apsorcije u organizmima, kako bi se dobili zvanični rezultati analiza i po potrebi na vrijeme djelovalo u cilju zaštite građana i ekosistema.”

 

Na vrh