Tuzlanski kanton

Blago poboljšanje epidemiološke situacije

„Analizirajući parametre koji su obilježili posljednju sedmicu možese zaključiti da higijensko – epidemiološka situaciju u Tuzlanskom kantonu ulazi u trend blagog poboljšanja. Prije svega to se odnosi na učestalost broja pozitivnih pacijenata u odnosu na ukupan broj oboljelih. Ipak, iako indikatori pokazuju na izvjesno poboljšanje, situacija i dalje nije za opuštanje. Još uvijek je učestalost pozitivnih pacijenata u ukupnom broju testiranih visoka i s tim u vezi još uvijek moramo apelirati na pacijente da se pridržavaju propisanih mjera i da se vakcinišu“, kazao je na današnjem sastanku institucija zaduženih za provedbu mjera i kontrolu širenja COVID-19 na području Tuzlanskog kantona ministar zdravstva TK Božo Jurić, dodajući da se očekuje da se ovaj trend zadrži i u narednom periodu.

Kada je u pitanju stanje i broj COVID 19 pacijenata hospitaliziranih na Univerzitetskom kliničkom centru u Tuzli, pomoćnik direktora UKC-a Tuzla za medicinske poslove Bahrudin Hadžiefendić je istakao da je 115 pacijenata hospitalizirano.

„Od ukupnog broja hospitaliziranih pacijenata, njih 9 je smješteno u respiratornom centru, a 2 su na mehaničko – invazivnoj ventilaciji“, kazao je Hadžiefendić.

Tokom današnjeg sastanka analiziran je ukratko i cjelokupan odgovor Tuzlanskog kantona na izazove koje je pred cijeli svijet, pa i naš kanton postavila pandemija.

Konstatirano je da je Tuzlanski kanton učinio sve što je činjeno i u okruženju. Mnoge stvari i djelovanja su ustvari prvo i inicirane i realizirane na području Tuzlanskog kantona, tako da bi se Tuzlanski kanton mogao karakterisati i kao područje koje je prednjačilo u pogledu uvođenja i provođenja mjera. Činjenica da je kroz Univerzitetski klinički centar prošlo više hiljada pacijenata i da nikome nije uskraćena zdravstvena zaštita, dovoljan je pokazatelj da su Vlada TK i Krizni štab učinili sve što je bilo moguće i što je u skladu sa pozitivnim zdravstvenim propisima, kako bi pronašli zadovoljavajući balans da sačuvaju zdravstveni sistem, ali i da u minimalnoj mjeri ugroze rad privrednih, kulturnih i sportskih subjekata u Kantonu.

Na vrh