Ljudi

Asim Horozić – Intervju snimljen tačno prije dvije godine 1. oktobra 2021.

Asim Horozić, na buduću godišnjicu svoje smrti, odgovora na pitanje: Kako bi volio da te pamte kad te više ne bude?
Asim Horozić je umro 1. oktobra 2023. godine, na isti datum kada je dvije godine prije snimljen ovaj intervju, koji je emitiran 3. oktobra 2021. godine, u 374. izdanju Deftera hefte.

 

preredio – Fatmir Alispahić

Na vrh