Komentari

ANALIZA SIFETA KUKURUZA ‘Otac Daytona’ ponovo na službenom putu

Pravni ekspert Sifet Kukuruz osvrnuo se na najavljenu posjetu Bosni i Hercegovini Jamesa O'Briena, pomoćnika američkog državnog sekretara Antonyja Blinkena.

Pravni ekspert Sifet Kukuruz osvrnuo se na najavljenu posjetu Bosni i Hercegovini Jamesa O'Briena, pomoćnika američkog državnog sekretara Antonyja Blinkena.

O'Brien, u bh. javnosti poznatiji kao “otac Dejtonskog mirovnog sporazuma”, u našoj zemlji boravit će od 1. do 3. februara, a Kukuruzov status na društvenim mrežama prenosimo u cijelosti.

Iako sam po sebi nije zločin, Daytonski sporazum je rezultat zločina. Kao direktan rezultat zločina njegovo postojanje kao regulatora društvenog života predstavlja zločin s aspekta vrijednosti, načela i principa liberalne demokratije.

Najavljeni dolazak u BiH osobe koja se smatra “ocem Daytona” je vrijedna pažnje. Međutim, ova posjeta ne može predstavljati osnov za bilo kakav realan optimizam.

Jer, ako je otac bio spreman skrštenih ruku i zatvorenih očiju 30 godina posmatrati neuspjeh djela svojih ruku, onda se i ne može očekivati da će danas u svom pristupu nešto kvalitativno promijeniti.

Neće, a teško da i može, jer su snage iz vremena prije Daytona u proteklih 30 godina uspjele da se, zahvaljujući Daytonu, konsoliduju i ojačaju. A ojačale su u toj mjeri da ne skrivaju svoju namjeru da se ponovo vrate na linije i pozicije na kojima su bile u trenutku potpisivanja Daytona.

Ne treba gajiti iluzije da će se te snage i vratiti na preddaytonske pozicije ukoliko im predstavnici SAD-a i EU, kroz tzv. ustavne i zakonodavne reforme, ne isporuče ono što žele. A žele ono što nisu u cijelosti uspjele postići vojnom agresijom.

Nisu uspjele, ali nikada nisu ni odustale od tih ciljeva!

Ovo potvrđuje i naoružavanje susjednih država i istovremeno slabljenje odbrambene moći BiH, bez obzira što takav razvoj događaja predstavlja direktno negiranje i kršenje principa regionalne stabilnosti koji je kao obaveza ustanovljen samim Daytonom.

I takvo kršenje Daytona, “otac Daytona” toleriše!

Koliko je Dayton “konstruktivno rješenje” možda najbolje potvrđuje činjenica da je upravo Daytonski sporazum u proteklih 30 godina omogućio jačanje destruktivnih, a slabljenje državotvornih snaga i procesa.

Ovo je samo po sebi dovoljno kredibilan dokaz da se u samom “daytonskom rješenju” nešto mora promijeniti, jer njegova primjena nastavlja generirati i osnaživosti destruktivne snage.

Svako rješenje se mora procjenjivati na osnovu rezultata koje daje, a rezultat Daytona je sve manje države BiH i konstantno jačanje antidržavnih snaga.

Najavljeni dolazak Jamesa O'Briena u BiH neki razumijevaju kao dolazak glavnog ideologa Daytonskog sporazuma koji je u BiH, navodno, konačno donio mir.

Da ova tvrdnja nema pokriće u realnosti svima je već postalo jasno. Daytonski mir se sve češće manifestuje samo kao bosansko primirje!

Dolazak Jamesa O'Briena u BiH bi trebalo iskoristiti za ozbiljnu raspravu o slabim stranama Daytonskog sporazuma koje ozbiljno prijete da BiH ponovo vrate u preddaytonsko stanje.

S obzirom na činjenicu da se James O'Brien smatra “ocem Daytona”, ova posjeta je idealna prilika da se otac suoči s neodgojenim, neotesanim i razmaženim djetetom koje građanima BiH već 30 godina stvara ozbiljne probleme.

Građani BiH su primorani početi razmišljati da li je neodgovorno ponašanje “daytonske djece” direktan rezultat ozbiljne nebrige za njihovo ponašanje “oca Daytona”.

Uprkos svemu što se dešavalo u proteklih 30 godina, građani BiH u svojoj naivnosti i političkoj nezrelosti i dalje ne mijenjaju kurs vlastitih očekivanja od SAD-a (i EU), ali je veliko pitanje, posebno u kontekstu brojnih inicijativa za izmjene Ustava BiH i Izbornog zakona BiH, da li su SAD i EU promijenile svoj kurs u odnosu na BiH.

Takva mogućnost, posebno u kontekstu ponašanja brojnih američkih i evropskih medijatora, nije isključena. Štaviše, ona postaje sve izvjesnija!

Jamesa O'Briena bi trebalo podsjetiti da je glavna intencija Daytonskog sporazuma, osim zaustavljanja rata (ne treba isključiti i osiguranje pobjede Billa Clintona na predsjedničkim izborima u SAD-u), za koji se kasnije pravno potvrdilo da je bio klasična agresija, ukidanje koncepta konstitutivnih naroda.

Ukidanje koncepta konstitutivnih naroda vodilo bi rekonstrukciji bosanskohercegovačkog pluralnog društva i povratku konceptu građanske demokratije.

Na ovaj najvažniji aspekt Daytona u svojim brojnim presudama konstantno ukazuje Evropski sud za ljudska prava koji naglašava da su glavni pregovarači u Daytonu bili svjesni da je koncept konstitutivnih naroda suprotan ideji ljudskih prava i sloboda. Međutim, oni su ipak nevoljko pristali na taj koncept, ali isključivo kao privremeno rješenje.

James O'Brien bi trebao javno obznaniti zašto se u politici SAD-a i EU prema BiH pravi kopernikanski obrat, tako što se ono što je privremeno nastoji transformirati u trajno?

Zašto se rezultat zločina nastoji postaviti kao trajno rješenje i osnova budućeg funkcinisanja države BiH?

Zašto, kada se već 30 godina pokazuje da Dayton može biti i jeste samo osnova za nefunkcionalnost i postepeno propadanje države BiH?

Na vrh