Business

Ambasador Rumunije u posjeti Komori Tuzla

Delegacija Ambasade Rumunije u BiH u okviru svojih redovnih aktivnosti u Bosni i Hercegovini posjetila je Kantonalnu privrednu komoru Tuzla. NJ.E. Anton Pacuretu ambasador Rumunije u BiH u pratnji Andreia Gliscae prvog sekretara Ambasade Rumunije u BiH razgovarali su sa Nedretom Kikanovićem i njegovim saradnicima. Sastanak je iskorišten za razmjenu informacija o privrednim potencijalima i mogućnostima intenzivnijeg povezivanja poslovnog sektora Rumunije i Tuzlanskog kantona.

 

Kako su istakli gosti, ovom posjetom se želi, prije svega, razmotriti mogućnosti saradnje sa privredom Tuzlanskog kantona i Bosne i Hercegovine. Istaknuto je da su im svi sektori bosanskohercegovačke ekonomije interesantni, posebno u poljoprivrednom sektoru, IT i drugim industrijama, energetski sektor je zanimljiv, generalno, širok je spektar mogućnosti za saradnju .

 

“Jako sam zadovoljan i sretan što imam priliku posjetiti Tuzlanski kanton. Komora je prvo mjesto sastanka u ovoj posjeti. Želim saznati što je moguće više podataka o tome, čime raspolaže i Tuzlanski kantona i cijela BiH. Želim sagledati mogućnosti za unaprjeđenje saradnje, ne samo na političkom planu jer imam dogoverene sastanke i u Vladi Tk i u Gradu Tuzla, nego i na privrednom planu. Poznata mi je reputacija ovog grada, znam da je vodeći u BiH mnogim segmentima pa tako i privrednom razvoju a nadaleko su poznati i cijenjeni međuljudski odnosi, suživot, multikulturalnost koja krasi ovaj kraj”, rekao je NJ.E. Anton Pacuretu ambasador Rumunije u BiH na sastanku u Komori. „Saradnja sa BiH je do sada bila na zadovoljavajućem nivou a mi želimo da bude i bolja. Želimo raditi u obostranom interesu, želimo spoznati vaše potencijale, prenijeti to našim privrednicima. Ujedno, želimo poručiti da je Rumunija zemlja od 20 miliona stanovnika, pa sve što proizvedete, možete nama izvesti“, dodao je ambasador Pacuretu. Prema njegovim riječima, u pripremi je dolazak delegacije rumunskih privrednika u BiH, kako bi privrednicma omogućili da u direktnim kontaktima i razgovorima pronađu modalitete saradnje i ostvare nove poslovne iskorake.

Rumunija2

 

“Jako smo zadovoljni posjetom Njegove Ekselencije te činjenicom da svoju posjetu Tuzlanskom kantonu počinje upravo u Kantonalnoj privrednoj komori Tuzla. Rumunija i BiH imaju izuzetno dobre odnose. Rumunija je važan trgovinski i bilateralni partner BiH. Prošle godine je trgovinska razmjena iznosila više od 400 miliona KM. Kada je u pitanju Tuzlanski kanton, izvozima raznih roba u vrijednosti od oko 25 miliona KM a u naš kanton stiže rumunske robe u vrijednosti oko 23 miliona KM. Izvezli smo značajne količine mašinskih uređaja, kotlova, namještaja a strukturu uvozne robe čine ambalaža, plastični proizvodi, živa stoka, voća i sigurno da postoji velik interes Rumunije za saradnju sa Tuzlanskim kantonom. Također, postoji obostrana želja i opredjeljenje da se nastavi saradnja, podigne na viši nivo i da se omogući privrednicima što bolja i kvalitetnija saradanja”, istakao je Nedret Kikanović predsjednik kantonalne privredne komore Tuzla.

 

Dogovoreno je da se u narednom periodu intenziviraju aktivnosti na značajnijem povezivanju privrednika, realizaciji zajedničkih projekata, kao i zajednički nastup na trećim tržištama. Ambasador Pacuretu je na kraju ugodnog razgovora istakao mogućnost bratimljenja Tuzle i Tuzlanskog kantona sa gradovima i okruzima u Rumuniji. Također, naglašena je velika želja i potreba da se u što skorije vrijeme, stvore pretpostavke za povezivanje Kantonalne privredne komore Tuzla i njenih članica sa privrednim komorama u Rumuniji, državnom Privrednom komorom Rumunije te sa okružnim komorama kojih u Rumuniji ima 40. Sve u skladu sa potrebama i interesima privrede i privrednika a na obostrano zadovljstvo i povećanje saradnje komora, privreda, jačanje uvoza i izvoza, povećanje rumunskih investicija na ovom prostoru.


Komentari
Na vrh