Aktuelno

Aktivnosti Kriznog štaba za kornavirus Grada Tuzle

Krizni štab Grada Tuzle obavještava javnost i građane da će od 2.3.2020. godine, sve informacije o koronavirusu na dnevnom nivou plasirati isključivo Kantonalni krizni štab, a na osnovu podataka koje dostave gradski/općinski krizni štabovi i podataka iz nadležnih zdravstvenih ustanova.

Napominjemo da Krizni štab Grada Tuzle nastavla svoje aktivnosti, u cjelodnevnoj koordinaciji sa Kriznim štabom Tuzlanskog kantona, JZNU Dom zdravlja „Dr. Mustafa Šehović“ Tuzlai Zavodom za javno zdravstvo TK.

Na vrh