Aktuelno

Aktivnosti Kantonalnog kriznog štaba za koronavirus

Ministrica zdravstva Tuzlanskog kantona Dajana Čolić održala je sastanak sa predstavnicima kriznih štabova gradova/općina sa područja Tuzlanskog kantona. Zbog globalne brzo razvijajuće epidemiološke situacije koja se odnosi na epidemiju nove koronavirusne bolesti 2019. (COVID-19) definisane su aktivnosti koje će obezbijediti poduzimanje pravovremenih i adekvatnih mjera i postupaka za sprečavanje pojave i širenja infekcije virusom.

Kako bi građani Tuzlanskog kantona mogli dobiti pravovremene potrebne informacije vezane za ovu tematikuKrizni štab Ministarstva zdravstva TK organizovao je 24 – satnu otvorenu telefonsku liniju. Broj telefona je 062/82 83 98.

Na sastanku su razmijenjene informacije o dosadašnjim poduzetim aktivnostima od strane Kantonalnog štaba Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona, kao i  kriznih štabova gradova/općina. Na osnovu tehničkog izvještaja od strane Evropskog centra za prevenciju i kontrolu bolesti, a u cilju poduzimanja pravovremenih i adekvatnih mjera i postupaka za sprečavanje pojave i širenja infekcije virusom, date su i preporuke za javno – zdravstveno upravljanje osobama u svim zdravstvenim ustanovama Tuzlanskog kantona.

Ovom je prilikom naloženo da općine/ gradovi, koji još nisu formirali krizne štabove,  trebaju to učinigi što prije,radi lakše i učinkovitije koordinacije svih aktivnosti.

Dogovoren je i način koordinacije za postupanje nadležnih institucija u Tuzlanskom kantonu u cilju poduzimanja mjera zaštite stanovništva od zaraznih bolesti u svjetlu globalne krize vezane za pojavu novog korona virusa, a u skladu sa smjernicama Svjetske zdravstvene organizacije (WHO). Sveukupni cilj je adekvatna pripravnost i plan odgovora u praćenju i zaustavljanju transmisije i zaustavljanja uticaja eventualne epidemije u Tuzlanskom kantonu i BiH.

Na vrh