Kult(ura)

Aktivna promocija publikacije – „Promocija monografije Dom mladih Tuzla 1972-1989“

Uposlenici JU Centar za kulturu Tuzla su u okviru projekta „Promocija monografije Dom mladih Tuzla 1972-1989“, kojeg je podržala Fondacija za izdavaštvo Sarajevo, realizovali aktivnosti planirane projektnim aktivnostima. Autori monografije, Senad Begović i Goran Karišik, su ovom prilikom posjetili ustanove u oblasti kulture na području Tuzlanskog kantona i poklonili primjerke ove publikacije kako bi povećali bibliotečki fond ovih ustanova, afirmisali kulturu čitanja i promovisali rad Doma mladih koji djeluje u sastavu JU Centar za kulturu Tuzla.

 

Ustanove obuhvaćene projektom: JU Bosanski kulturni centar Gračanica, JU Javna biblioteka Alija Isaković Gradačac, JU Centar za kulturu Ahmed Muradbegović, JU Centar za kulturu i informisanje Srebrenik – Biblioteka, Gradska biblioteka Kalesija i BKC Lukavac. Osim realizacije ove projektne aktivnosti dogovoreni su i pravci zajedničkog djelovanja u oblasti kulture u narednom periodu koji će obuhvatiti širu čitalačku publiku.

Na vrh