Tuzla

Aero klub „Tuzla“ izvodi obuku za pilote jedrilica

Zadovoljstvo nam je sa Vama podijeliti informaciju o obuci koju Aero klub „Tuzla“ provodi ovih dana. Naime, nakon pauze, nastale zbog potrebe usklađivanja državnih sa evropskim propisima, članovi Aero kluba „Tuzla“ su uspjeli ponovo organizovati obuku za pilota jedrilica. Tome je prethodio kompleksan postupak ispunjenja potrebnih uslova i ponovnog dobijanja dozvole za rad škole letenja u sastavu kluba.

 

Teoretski dio obuke je održan tokom februara, marta i aprila ove godine. Nakon položenih teoretskih ispita, praktični dio obuke tj. letenje, počelo je osam mladih kandidata. Polaznici obuke su mlađe osobe, starosne dobi od 14 i više godina. Ponosno ističemo da se među kandidatima nalaze i dvije djevojke te da se pored obuke za pilota jedrilica, paralelno vrši i obuka za dva nastavnika jedriličarstva (letenja).

 

Polaznici obuke dolaze iz tuzlanske regije, Sarajeva, Bihaća i Njemačke.

Tokom jula i augusta na letilištu Jegin Lug, intenzivno se vrši letačka obuka i nekoliko je polaznika već „laširalo“ tj. počelo da leti samostalno. Planirano je da svi polaznici obuku završe do kraja septembra kako bi se stvorili uslovi za polaganje ispita kod Direkcije za civilno vazduhoplovstvo BiH u cilju dobijanja letačke dozvole.

 

Jedriličarska obuka mladih ljudi je vrlo značajna za budućnost i razvoj vazduhoplovnog jedriličarstva kao sportske discipline u BiH i predstavlja dobru osnovu za dalji razvoj u motornom letenju i profesionalno bavljenje letenjem.

 

Vazduhoplovna sportska djelatnost je vrlo složena i zahtijeva dosta resursa, kako ljudskih tako i materijalnih. Rad kluba i realizaciju obuke omogućila je i kontinuirana pomoć grada Tuzle, kojima se ovom prilikom najiskrenije zahvaljujemo.

 

Aero klub Tuzla

Foto – FB Aero klub Tuzla i GP Emkic

Na vrh