Lični stav

Advokat policajca Iličića najavio žalbu na presudu – Drakonska prvostepena presuda od dvije i po godine zatvora policajcima koji su nakon promjene režima saobraćaja umjesto prekršajnih naloga upozoravali građane da ne čine prekršaj

Shodno ovlastima iz Zakona o advokaturi FBiH, kao advokat/branilac po službenoj dužnosti policajca Slađana Iličića obavještavam javnost da će nakon izrade pismenog otpravka presude biti izjavljena žalba Kantonalnom sudu u Tuzli zbog drakonske prvostepene presude od dvije i po godine zatvora policajcima Slađanu Iličiću i Enisu Tučiću koji su nakon promjene režima saobraćaja umjesto prekršajnih naloga upozoravali građane da ne čine prekršaj.
Žalba će sadržavati činjenice da u toku postupka nije dokazano da je optuženi Slađan Iličić  tražio ili uzimao novac kako ne bi kažnjavao počinioce saobraćajnih prekršaja koji su nakon izmjene saobraćajnog režima kružnim tokom počinili prekršaj vozeći na prethodni način i bez ugrožavanja saobraćaja, niti da je izvršio bilo kakvo krivično djelo. U toku sudskog postupka brojni građani, uključujući i policijskog službenika kao i sudskog vještaka saobraćajne struke, svjedočili su da je postojala policijska praksa izricanja upozorenja umjesto izdavanja prekršajnog naloga u slučaju izvršenja prekršaja bez ugrožavanja saobraćaja a posebno u slučajevima izmjene saobraćajnog režima, te da je takva praksa u prevenciji prekršaja bila efikasnija od izdavanja prekršajnog naloga sa kaznom od 40 KM, odnosno od 20 KM ako se plati u roku od osam dana.
Ovu autonomiju u odlučivanju policijski službenici imaju ne samo po običajnom pravu koje je takođe izvor propisa nego i na osnovu člana 9. stav 1. Zakona o policijskim službenicima TK koji propisuje da – policijski službenik primjenjuje policijska ovlaštenja prema vlastitoj odluci u skladu sa zakonom. Interes države da naplati svaki prekršaj izdavanjem prekršajnog naloga protivan je navedenim pravima policajaca ali i bezbjednosti u saobraćaju, jer se prema provedenom svjedočenju u toku sudskog postupka  pokazalo da je za brojne građane izricanje opomene umjesto kazne djelovao moralno  pozitivnije da ubuduće ne čine prekršaje.
Jasno je da država treba djelovati u svim slučajevima dokazane korupcije i kriminala ali je nedopustivo da se drakonskim kaznama kažnjavaju policajci za djelo koje nije krivično djelo i koje se i da je izvršeno ima smatrati beznačajnim djelom shodno odredbi člana 25. Krivičnog zakona FBiH, posebno u okolnostima kada je odbrana dostavila dokaze da su nadređeni policijski rukovodioci na izdate prekršajne naloge pisanim aktima nalagali policajcu Slađanu Iličiću da poništi prekršajne naloge za određena lica.

28.07.2023.

Mirnes Ajanović, advokat
Na vrh