Politika

Advokat mirnes Ajanović – ŽALBA SUDU BIH NA ODLUKU CIK BIH O KAŽNJAVANJU BOSS-A

BOSS JE KAŽNJEN JER JE ZA CIK BIH PREDSJEDNIK BOSS-A MIRNES AJANOVIĆ PRISTALICA BOSS-A

 

Sud BiH primio je žalbu na Odluku CIK BiH o kazni Bosanske stranke jer je, kako se navodi, Mirnes Ajanović na ličnom Facebook profilu najavio da će biti kandidat za Gradsko vijeće Tuzla, i što je objavio: „BOSS prijava za lokalne izbore 2024” uz faksimil ovjerene prijave, nakon što CIK BiH “greškom” samo BOSS nije naveo u zvaničnoj objavi svih prijavljenih političkih subjekata, što je izazvalo višednevnu dezinformaciju da se BOSS nije prijavio na izbore.

U žalbi, na 13 strana, izneseni su brojni dokazi o proizvoljnom tumačenju i kršenju Izbornog zakona BiH, uključujući prekluzivnu zastaru Odluke, neblagovremenost, nepotpunost i neovlaštenost podnositelja prijave, nenadležnost CIK-a u prvom stepenu u odnosu na preuranjenu kampanju, te izmišljanju razloga i pravnih osnova za kažnjavanje BOSS-a po svaku cijenu.

Žalba ističe i apsurdnost Odluke CIK-a da je Mirnes Ajanović kao predsjednik BOSS-a postupao kao pristalica stranke, što je statutarno, pravno, logički, gramatički i leksički nemoguće, i CIK BiH ne razlikuje značenje pristalice i pripadnika stranke, a Sud BiH (Rješenje S1 3 Iž 045 651 23 Iž od 16.5.2023.) na sličnim osnovama već je poništio Odluku o kažnjavanju Ajanovića da je prekršio izbornu šutnju objavom na Facebooku prije početka izborne šutnje, link: https://www.youtube.com/watch?v=LmquKTvfnNA&t=143s.

Na 39. sjednici CIK-a, na kojoj se odlučivalo o kažnjavanju BOSS-a, predsjednica Irena Hadžiabdić u raspravi je istakla da komisiji nije problem kada se u javnosti podijeli informacija o izboru kandidata (24.30 minuta video prijenosa, link: https://www.youtube.com/live/mheLg4_D4Xc), što dodatno dokazuje neosnovanost kazne za BOSS i evidentno izvršenje krivičnog djela diskriminacije od strane CIK BiH.

U žalbi je navedeno da je Pravilnikom o medijskom predstavljanju i javnom oglašavanju političkih subjekata u izbornom periodu članom 4.(3) CIK BiH odredio dopuštenim medijsko predstavljanje zvaničnika na svim nivoima vlasti, te bi onemogućavanje Mirnesa Ajanovića da javno djeluje kao advokat i političar, pa i putem sponzorisanih objava na Facebooku koje nisu vezane za izbornu kampanju, predstavljalo krivično djelo diskriminacije iz člana 145. KZ BiH, za šta je predviđena kazna zatvora od šest mjeseci do pet godina, a za grupu minimalno pet godina.

Saopštenje i žalba u prilogu dostavlja se medijima putem advokata Bosanske stranke, jer su mediji objavili Odluku o kazni, i objaviće se na Facebook profilu i stranici kojim sa javnosti komunicira advokat, kako se ne bi smatralo da se radi o objavi pristalice političkog subjekta, do konačne odluke Suda BiH.  

 

7. 7. 2024.                                                                                                 Mirnes Ajanović, advokat

Na vrh