BiH

Advokat Mirnes Ajanović: Pravno tumačenje “slučaja Zildžić” – Sporazumom o priznanju krivice Salki Zildžiću će prestati mandat poslanika u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH

Salki Zildžiću zaključenjem sporazuma u Srbiji o priznanju krivice na kaznu zatvora od jedne godine (bez obzira što se u medijima navodi da se radi o kućnom zatvoru) shodno odredbi člana 1.10 tačka 4. Izbornog zakona BiH prestaje mandat zastupnika u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH, nebitno da li će tražiti zamjenu kazne zatvora novčanom kaznom. Propisano je da prestaje mandat danom pravosnažnosti sudske presude kojom se izabrani zvaničnik na bilo kojem nivou osuđuje na kaznu zatvora u trajanju od šest mjeseci ili duže.
Članom 45. tačka 3. Krivičnog zakonika Republike Srbije normirano je da u slučaju određenja kazne zatvora do jedne godine sud može odlučiti da se odredi kućni zatvor, ali se, ipak, prvenstveno određuje kazna zatvora od jedne godine.
U prilogu relevantni propisi
Član 1.10 Izborni zakon BiH
(1) Izabranom članu organa vlasti na svim nivoima prestaje mandat prije isteka vremena na koje je izabran:
1. danom podnošenja ostavke;
2. ako je opozvan u skladu sa zakonom;
3. danom smrti;
4. danom pravosnažnosti sudske presude kojom je osuđen na kaznu zatvora u trajanju od šest mjeseci ili duže;
Član 45. Krivični zakonik Republike Srbije
(1) Kazna zatvora ne može biti kraća od trideset dana niti duža od dvadeset godina.
(2) Kazna zatvora iz stava 1. ovog člana izriče se na pune godine i mesece, a do šest meseci i na dane.
(3) Ako učiniocu krivičnog dela izrekne kaznu zatvora do jedne godine, sud može istovremeno odrediti da će se ona izvršiti tako što će je osuđeni izdržavati u prostorijama u kojima stanuje ukoliko se s obzirom na ličnost učinioca, njegov raniji život, njegovo držanje posle učinjenog dela, stepen krivice i druge okolnosti pod kojima je delo učinio može očekivati da će se i na taj način ostvariti svrha kažnjavanja.
(4) Osuđeni kojem je određeno izvršenje kazne zatvora na način predviđen u stavu 3. ovog člana ne sme napuštati prostorije u kojima stanuje, osim u slučajevima propisanim zakonom koji uređuje izvršenje krivičnih sankcija. Ukoliko osuđeni jednom u trajanju preko šest časova ili dva puta u trajanju do šest časova samovoljno napusti prostorije u kojima stanuje, sud će odrediti da ostatak kazne zatvora izdrži u zavodu za izvršenje kazne zatvora.
Na vrh