Lični stav

Advokat Mirnes Ajanović i Narodni krizni štab BiH ZAHTIJEVAJU ZVANIČNU ISTRAGU O ZDRAVSTVENIM POSLJEDICAMA ANTIKOVID TERORA

Nakon provedene istrage od strane advokata Mirnesa Ajanovića i Narodnog kriznog štaba BiH, koja uključuje višemjesečni pregled statističkih podataka, izjava svjedoka i mnogobrojnih studija evidentno je da se u cijelom svijetu suočavamo sa pandemijom iznenadnih smrti, miokarditisa, TURBO karcinoma i drugih zdravstvenih smetnji, a nakon brutalne brige vlasti za zdravlje građana tokom antikovid terora i primjene neustavnih VTP mjera prema presudi Ustavnog suda BiH broj 3932/21 po apelacijama advokata Mirnesa Ajanovića.

 

U cilju pravovremene zaštite zdravlja i života građana potrebno je izvršiti zvaničnu detaljnu istragu i konačno utvrditi glavni uzrok ovih pojava, a kako bi se moglo adekvatno djelovati u cilju smanjenja posljedica ugrožavanja zdravlja i smrti.

 

Nakon svih preventivnih mjera i eksperimentalnih terapija koje su provođene tokom pandemije imamo pravo sumnjati da su upravo medicinska sredstva za koja se tvrdilo da su SIGURNA i EFIKASNA dovele u opasnost cijelo čovječanstvo.

 

Zahtjev advokata Mirnesa Ajanovića i Narodnog kriznog štaba BiH za revizijom Nobelove nagrade je najbolji put u procesu zaštite zdravlja ljudi i smanjenja smrtnih posljedica koji ovom prilikom najavljujemo, a sada pozivajući se na Nürnberški kodeks, Univerzalnu deklaraciju o ljudskim pravima i Evropsku konvenciju o ljudskim pravima, od Vas zahtijevamo odgovore kako slijedi:

Zahtijevamo studije kojim dokazujete da su „antikovid” vak…. sigurne i efikasne za sve starosne kategorije kod kojih su bile primijenjene, za sve hronične bolesti i sve grupe lijekova u kombinaciji, te naučne studije kojim dokazujete da nisu uzrok miokarditisa u svim starosnim kategorijama, pojave tzv. TURBO karcinoma, povećanog postotka smrtnosti, iznenadnih smrti, pogotovo mladih ljudi kojima smo svakodnevno svjedoci, da nisu genotoksične, da su sigurne i efikasne za djecu i u trudnoći i tokom dojenja, da ne uzrokuju autoimune bolesti i da ste utvrdili sve nuspojave i kontraindikacije.

U slučaju izostanka povratne informacije i nedostavljanja dokaza koje tražimo, zaključiti ćemo da dokaze ne posjedujete i da ste zajedno sa farmakoindustrijom i vlastima prekršili Nürnberški kodeks i ugrozili ljudska prava, što će rezultirati sudskim epilogom!, a više u linku: https://youtu.be/NukWWpRbP1Y

 

Link video prezentacije advokata Mirnesa Ajanovića: https://youtu.be/oC-7Mc16M_I

 

Link dokumenta dostavljenog Švedskoj kraljevskoj akademiji nauka (i na engleskom jeziku): https://www.facebook.com/A.Mirnes/posts/913327680801478

 

 

24. 3. 2024.                                                                                              Advokat Mirnes Ajanović

Lijep pozdrav
Na vrh