Zdravlje

ADVOKAT MIRNES AJANOVIĆ I NARODNI KRIZNI ŠTAB BIH – Da li su antikovid vakcine smrtonosne?

Svim institucijama u i van BiH koje su propagirale da je vakcinisanje sigurno, a posebno Federalnom ministarstvu zdravstva, dostavljen je zahtjev kojim se zahtjeva odgovor na pitanje: Da li je povećana iznenadna smrtnost mladih ali i starijih uzrokovana antikovid vakcinama davanim u BiH ali i na prostoru Republike Srbije, istakao je advokat Mirnes Ajanović u ime Narodnog kriznog štaba BiH.

Ovaj dokument je jedinstven u svijetu po svom sadržaju, obimnosti i odgovorima koji se zahtijevaju od državnih institucija i koje moraju znati, a sastoji se iz više cjelina od kojih svaka daje poseban uvid u eventualnu efikasnost i način djelovanja antikovid vakcina. Obuhvaćena je imunologija, opšti dio o vakcinaciji, patologija kroz sisteme čovjeka u odnosu na vakcinaciju, te interakcija antikovid vakcina sa drugim lijekovima i medicinskim sredstvima. Propituje se ukupno stotinu grupa lijekova koji se najčešće koriste. Zadnji dio se posebno bavi porastom broja umrlih mladih ali i starijih od početka vakcinacije, kao i zabrinjavajućim statističkim podacima.

Sa pravnog aspekta ovaj zahtjev se poziva na brojne zakone i pravilnike: Zakon o lijekovima i medicinskim sredstvima BiH, Pravilnik o postupku i načinu davanja dozvole za stavljanje lijeka u promet BiH, Zakon o pravima, obavezama i odgovornostima pacijenata BiH, Zakon o liječništvu BiH te Krivični zakon BiH.

Četvrtu godinu konstantno slušamo da su sve antikovid ali i ostale vakcine (što ćemo u narednom periodu detaljno ispitati) sigurne i efikasne iz čega zaključujemo da vlast i zaposleni u zdravstvu koji to tvrde moraju detaljno poznavati ovu materiju te biti u stanju odgovoriti na postavljena pitanja. Zahtjev se nalazi u PDF-u u prilogu, potpisali su ga članovi Narodnog kriznog štaba BiH a izradila ga je doktor Larisa G.-Hadžić.

Razlog za ovakav pristup je taj što je ovaj zahtjev uvod za obimnu krivičnu prijavu koja će slijedi u slučaju da ne dobijemo odgovore na sva pitanja, a pravne posljedice su logične i neminovne jer bi se radilo o svojevrsnom genocidu svjetskih razmjera, kako je to, između ostalog obrazloženo u video prezentaciji advokata Mirnesa Ajanovića i Narodnog kriznog štaba BiH koja se dostavlja u linku u prilogu:

 

 

 

  1. 7. 2023. Advokat Mirnes Ajanović
Na vrh