BiH

Advokat Mirnes Ajanović: DISCIPLINSKA KOMISIJA VSTV BIH ODBILA KAO NEOSNOVANU DISCIPLINSKU TUŽBU PROTIV SUDIJE LEJLE NUMANOVIĆ

„Odbija se kao neosnovana disciplinska tužba Ureda disciplinskog tužioca (broj UDT DD 013117 23 od 4. 12. 2023. godine), protiv tužene Lejle Numanović, sudije Općinskog suda u Gradačcu”, navedeno je u izreci pravosnažne Odluke Disciplinske komisije Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH (broj 11-07-6-17-1472424)”, istakao je punomoćnik advokat Mirnes Ajanović, uz podsjećanje da je Kantonalno tužilaštvo TK prethodno donijelo odluku da nema bilo kakve odgovornosti sudije Lejle Numanović prilikom postupanja u slučaju „Sulejmanović”, te je zbog konačnog i definitivnog pravosudnog utvrđivanja da sudija Lejla Numanović nije odgovorna uputio apel medijima i svima da prestane neosnovano stigmatiziranje sudije.

 

Disciplinska komisija VSTV BiH naznačila je u Odluci da se tragični događaj u Gradačcu: „ne može dovesti u vezu sa postupanjem tužene u konkretnom predmetu, a posebno imajući u vidu pogrešnu percepciju javnosti u vezi sa okolnostima slučaja kao posljedicu medijskog izvještavanja”. Dalje je navedeno: „Proizilazi da je obrazloženje u oba rješenja identično pri čemu je jedina razlika u dvije riječi u obrazloženju rješenja, koje se odnose na ime i prezime. Kako obrazloženje rješenja nije obavezujućeg karaktera, te na način kako je tužena postupila i ispravila grešku tehničke prirode u datim okolnostima kada rješenje nije bilo dostavljeno strankama u postupku, ova Komisija ne smatra počinjenjem disciplinskog prekršaja za koji se tužena teretila disciplinskom tužbom”. „Svi provedeni dokazi ukazuju na utvrđenje da tužena nije postupala nemarno ili nepažljivo obzirom da je nakon uočene tehničke greške invalidirala prvo rješenje, te izradila i strankama dostavila ispravljeno rješenje”. „Ova Komisija nalazi da Ured disciplinskog tužioca na kojem je u smislu člana 93. Poslovnika VSTV-a BiH bio teret dokazivanja izvedenim dokazima, nije dokazao da je tužena postupajući na taj način opisan u disciplinskoj tužbi počinila disciplinski prekršaj iz člana 56. tačka 8. Zakona o VSTV BiH „nemar ili nepažnja u vršenju službene dužnosti”, te je imajući u vidu sve iznesene razloge, odlučila kao u izreci ove presude”.

 

Iz Odluke Disciplinske komisije VSTV BiH izdvajamo i dio uvodnog izlaganja advokata Mirnesa Ajanovića, koje je trajalo oko jedan sat, a izvedeno je 19 materijalnih dokaza i saslušanje predsjednice Općinskog suda u Gradačcu, uposlenice Suda i predstavnika Policijske uprave Gradačac: „Pokretanje ovog disciplinskog postupka je narušavanje ugleda pravosuđa jer ovakav disciplinski postupak svojom dokaznom građom ne ukazuje da je riječ o nemaru ili nepažnji postupajućeg sudije. Ovakvim disciplinskim postupkom u javnosti pokušava se  neosnovano predstaviti da je sudija, greškom upisa u obrazloženju, a koje ne prouzrokuje nikakve pravne posljedice, odgovoran i kriv za okolnost za koju ne može biti kriv, kako bi se sav teret slučaja „Sulejmanović” prebacio na tuženu koja nema nikakve odgovornosti jer je postupala po zakonskim osnovama i uspostavljenoj sudskoj praksi. Činjenica je da je tužena bila izložena medijskom javnom linču, iz razloga što se na senzacionalistički način koristila nezapamćena tragedija te se javnost dovodila u zabludu da je tužena mogla da donese drugačiju odluku, kako bi se teret za sve što se dogodilo neosnovano prebacio na sudiju”, naznačio je advokat Mirnes Ajanović.

 

9. 7. 2024.                                                                        Advokatska kancelarija Mirnesa Ajanovića

Na vrh