BiH

ADVOKAT MIRNES AJANOVIĆ – Da li su naprasne smrti uzorkovane antikovid vakcinama

Svim institucijama u BiH koje su propagirale da je antikovid vakcinisanje sigurno, a posebno Federalnom ministarstvu zdravstva, dostavljena je urgencija za odgovor na zahtjev sa pitanjem: Da li je povećana iznenadna smrtnost mladih ali i starijih uzrokovana antikovid vakcinama, istakao je advokat Mirnes Ajanović u ime Narodnog kriznog štaba BiH.

 

 

Zahtjev je sadržan u dokumentu koji je jedinstven u svijetu po svom sadržaju, obimnosti i traženim odgovorima od državnih institucija koje moraju znati, a sastoji se iz više cjelina od kojih svaka daje poseban uvid u eventualnu efikasnost i način djelovanja antikovid vakcina. Obuhvaćena je imunologija, opšti dio o vakcinaciji, patologija kroz sisteme čovjeka u odnosu na vakcinaciju, te interakcija antikovid vakcina sa drugim lijekovima i medicinskim sredstvima. Propituje se ukupno stotinu grupa lijekova koji se najčešće koriste. Zadnji dio se posebno bavi porastom broja umrlih mladih ali i starijih od početka vakcinacije, kao i zabrinjavajućim statističkim podacima. Sa pravnog aspekta ovaj zahtjev se poziva na brojne zakone i pravilnike: Zakon o lijekovima i medicinskim sredstvima BiH, Pravilnik o postupku i načinu davanja dozvole za stavljanje lijeka u promet BiH, Zakon o pravima, obavezama i odgovornostima pacijenata BiH, Zakon o liječništvu BiH te Krivični zakon BiH.

 

 

S obzirom da četvrtu godinu konstantno slušamo da su sve antikovid ali i ostale vakcine (što ćemo u narednom periodu detaljno ispitati) sigurne i efikasne iz čega se zaključuje da vlast i zaposleni u zdravstvu koji to tvrde moraju detaljno poznavati ovu materiju te biti u stanju odgovoriti na postavljena pitanja. Zahtjev se nalazi u PDF-u u prilogu https://advokatmirnesajanovic.com/wp-content/uploads/2023/07/zsi.pdf, potpisali su ga članovi Narodnog kriznog štaba BiH a izradila ga je doktor Larisa G.-Hadžić.

 

 

Ukoliko odgovorna i nadležna lica ne odgovore na urgenciju, navedeni zahtjev je uvod za obimnu krivičnu prijavu koja će uslijedi, a pravne posljedice su logične i neminovne jer bi se radilo o svojevrsnom genocidu svjetskih razmjera, kako je to, između ostalog obrazloženo u video prezentaciji advokata Mirnesa Ajanovića i Narodnog kriznog štaba BiH koja se dostavlja u linku u prilogu: https://youtu.be/GkMSR5ehKxs.

 

 

                                                                                                  Advokat Mirnes Ajanović

Na vrh