Tuzla

8 mart u Tuzli (FOTO)

Organizacije civilnog društva iz Tuzle, u suradnji sa drugim organizacijama iz cijele BiH, i ove godine su potestnim Maršom obilježile 8. Mart. Odale/i smo počast ženama, koje su osigurale da imamo određena prava, te smo ukazale/i na mnogobrojne probleme sa kojima se žene danas suočavaju, od nasilja do nezaposlenosti, te vođene/i iskustvima i ispovjestima žena stavile/i smo fokus na određenu temu. Tema ovogodišnjeg Marša je “Siguran porođaj je političko pitanje!”.

Ne možemo reći da naša država i svi sistemi i institucije unutar iste djeluju bez problema i poteškoća, ne možemo reći da se propusti na svim nivoima i u svim sektorima ne dešavaju, ali znamo da ukazivanjem na određene propuste možemo da osiguramo da se pokrene dijalog koji je potreban da bi se napravile promjene na bolje.

U najnovijem istraživanju, “Nasilje nad trudnicama u Bosni i Hercegovini porodica, zdravstveni sistem i radni odnosi” Zlatan Hrnčić, piše: “Prema  fokusu društvenog planiranja i razvoja zajednice posebna pažnja bi trebala biti na reproduktivnom zdravlju, planiranju porodice i usaglašavanju privatnog i poslovnog života. Međutim, u praksi su žene pod višestrukim rizikom da budu izložene oblicima ponašanja koji se mogu definisati kao nasilni. S jedne strane, žene su pod rizikom da budu žrtve nasilja u porodici, dok s druge strane otežan pronalazak posla, rizik od gubitka radnog mjesta te neodgovarajući uslovi rada predstavljaju posljedice neusklađenosti porodičnog i privatnog života. Također, odnos zdravstvenih ustanova prema trudnicama tokom perioda trudnoće i samog poroda, njihova objektivizacija i odnosi medicinskog osoblja predstavljaju dodatni izazov, koji traži adekvatan društveni odgovor.”

Mi se bavimo iskustvima žena u BiH. Iskustva žena širom BIH nisu ista, ali naš cilj je da se čuju glasovi žena koji se inače ne bi čuli. Veliki broj poroda prođe bez problema i poteškoća. Veliki broj žena ne doživi nasilje u porodici. Veliki broj žena ne izgubi posao radi trudnoće.

Međutim, također postoji veliki broj žena koje su doživjele nasilje u porodici u toku trudnoće. Također postoji veliki broj žena koje su izgubile posao i doživjele institucionalno nasilje i/ili zanemarivanje. Radi njih smo protestvovale/i. Obzirom da iz odgovora žena dobijenih anketom koja je rađena na nivou BiH vidimo da su njihova iskustva ili krajnje pozitivna ili krajnje negativna znamo da postoje pozitivni modeli prakse za koje želimo da postanu standardi.

Želimo da se zahvalimo svim stručnjacima i stručnjakinjama koji i koje strijeme ka poboljšavanju svih sistema zaštite žena i da ih pozovemo da čuju iskustva žena iz cijele BIH.

Na vrh