Tuzlanski kanton

5. maja INFO DAN Ministarstva za kulturu, sport i mlade TK u vezi prijava na tekuće projekte

Obavještavamo vas da će, u vezi sa nedavno raspisanim javnim pozivima za odabir korisnika sredstava sa potrošačkih jedinica „Podrška u oblasti kulture u 2023. godini“ i „Podrška mladima u 2023. godini“, Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona organizovati Info dan.

 

 

Cilj ovog događaja je da se zainteresiranim aplikantima pruži dodatna podrške u pripremi prijedloga projekta i otklanjanju eventualnih nejasnoća prilikom prikupljanja dokumentacije.

 

 

Info dan bit će upriličen u petak, 5. maja 2023. godine u Kongresnoj sali Bosanskog kulturnog centra Tuzlanskog kantona u periodu od 10 do 13 sati.

 

 

Pozivamo sve zainteresovane da dođu na Info dan, s obzirom da će imati priliku dobiti vrijedne informacije i savjete koji će im nesumnjivo olakšati proces prijavljivanja na spomenute javne pozive.

 

 

Podsjećamo radi se o Javnom pozivu za odabir korisnika sredstava sa potrošačke jedinice Podrška u oblasti kulture u 2023. godini za programe/projekte u oblasti kulture i programe/projekte izdavačke djelatnosti koji je otvoren u periodu 24.04-24.05.2023. godine, kao i Javnom pozivu za odabir korisnika sredstava sa potrošačke jedinice Podrška mladima u 2023. godini za projekte omladinskih udruženja i projekte udruženja i fondacija namijenjene mladima koji je otvoren u periodu 19.04.2023-19.05.2023. godine.

 

Na vrh