Politika

29 godina BOSS – BOSANSKE STRANKE

Bosanska stranka je jedna od pet najstarijih stranaka u BiH sa kontinuitetom djelovanja od tri decenije, jer je osnovana 1993. godine ali je sudska registracija izvršena 9. maja 1994. godine, što je zbog simbolike Dana pobjede nad fašizmom odredilo dan obilježavanja godišnjice BOSS-a.    Tri decenije aktivnog djelovanja u političkom i društvenom životu, kroz sve parlamentarne nivoe i hiljade društvenih aktivnosti, od reafirmacije antifašizma, podizanja i očuvanja spomenika, do brojnih aktivnosti na zaštiti ljudskih i radničkih prava, obavezuju da se ovom korpusu istorijskih činjenica posveti dužna pažnja. Stoga će naredna godina u Bosanskoj stranci biti posvećena pripremi za obilježavanje 30. godišnjice što uključuje izradu monografije i dokumentarni film, koji će biti promovisani sljedećeg 9. maja. Ujedno, Bosanska stranka će biti prvi subjekt koji će oformiti svoj legat, te kompletan arhivski materijal predati u nadležnost Arhiva, u nastojanju da se i drugi politički subjekti podstaknu na odgovornosti prema arhivskoj građi i istoriji političkog i društvenog života u Bosni i Hercegovini.

 

Podsjećamo da je BOSS aktivno djelovanje u zaštiti ljudskih prava dokazao i u toku pandemije kada su bezobzirno kršena ljudska prava, vladavina prava, demokratski poredak i osnovni demokratski principi prisilnom vakcinacijom i neustavnim epidemiološkim mjerama kako je to u presudi AP 3932/21 od 23.2.2022. godine istakao Ustavni sud BiH na osnovu apelacija Mirnesa Ajanovića.

 

Na vrh