100 studenata iz Tuzle vakcinisati će se u Srbiji!

17.05.2021. - 22:26 


I studenti Medicinskog fakulteta u Tuzli odlučili su da se “samoorganizuju” i vakcinišu u Srbiji. Status organizatora ove akcije Ahmeda Pašalića koji je objavio na FB prenosimo u cijelosti….

 

Već duže vrijeme traje borba studenata Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli za uvrštavanje u prioritetnu skupinu za vakcinaciju.

 
Međutim, kako kažu studenti vlast iz Tuzle ignoriše njihove zahtjeve pod izgovorom da se odluka o formiranju prioritetnih skupina za vakcinaciju donosi na nivou Federacije Bosne i Hercegovine te da ne može biti donesena na nivou kantona.

 
Studenti medicine iz Tuzle pitaju se kako su onda studenti Medicinskog fakulteta Univerziteta u Zenici i Univerziteta u Sarajevu uvršteni u prioritetnu skupinu za vakcinaciju?

 
Tema FB statusa je vakcinacija studenata Medicinskog fakulteta na Univerzitetu u Tuzli koji, kako smo već naveli, za razliku od njihovih kolega iz drugih bh. gradova, nisu uvršteni u prioritetnu skupinu za vakcinaciju.

 
Ogorčeni ponavljajućim ignorisanjem njihovih zahtjeva grupa studentata šeste godine Medicinskog fakulteta su se samostalno, bez učešća studentskih udruženja i Studentskog parlamenta UNTZ, obratili Ministarstvu zdravlja Republike Srbije sa upitom vezanim za vakcinaciju studenata iz Tuzle.

 
Za manje od 12 sati stigao je odgovor na mail, a za samo par dana dobili su termin za vakcinaciju u Beogradu.
Iz Srbije su studentima poručili način na koji mogu organizovati dolazak, te su tražili rješenje kako studenti mogu, a ne zašto ne mogu biti vakcinisani.

 
Stav studenata je da svi moramo biti vakcinisani i nastaviti dalje svoje školovanje prema režimu koji je postojao.
Stav studenata Medicine, a posebno onih koji obavljaju praksu i klinički staž, je da oni moraju biti vakicinisani u najkraćem mogućem roku, te da se nakon više od godinu dana vrate u zdravstvene ustanove gdje će učiti svoj zanat.
Studenti poručuju da, ukoliko u narednom periodu nadležni nastave ignorisanje njihovih zahtjeva, bit će primorani od Srbije tražiti vakcine za studente svih godina.BoljaTuzla.ba (članak poslao čitatelj) - Stavovi izneseni u ovom članku ne predstavljaju stavove portala BoljaTuzla.ba. BoljaTuzla.ba ne garantuje njihovu tačnost ili potpunost. Svi korisnici portala su saglasni sa činjenicom da lično snose svaki rizik vezan za pristup i korištenje sadržaja ove web stranice. BoljaTuzla.ba isključuje svoju odgovornost za svaku direktnu i/ili indirektnu štetu nastalu ili koja bi mogla proizaći iz pristupa, korištenja ili nemogućnosti korištenja portala , kao i za bilo kakvu pogrešku ili propust u sadržaju ovog web portala.


Komentari

Portal BoljaTuzla.ba (u daljem tekstu Redakcija) zadržava pravo moderacije tj. pregleda, brisanja, izmjene i svih drugih mogućih radnji nad komentarima/mišljenjima posjetilaca, u cilju održavanja konstruktivne, kreativne i kulturne diskusije, bez obaveze najavljivanja i/ili ranijeg obrazloženja. Komentari koji vrijeđaju ličnost, porodicu, bilo koje (javne ili privatne) osobe biće izbrisani i/ili izmjenjeni u skladu s Uslovima korištenja portala.

Dobrodošli na boljatuzla.ba

klikni ovdje i

Kaži šta misliš!

Unesite pojam za pretragu, a zatim tipku ENTER!

BoljaTuzla.ba SOC!AL

 

2012 © BoljaTuzla.ba - Sva prava zadržana. Kontakt | Impressum | Uslovi i pravila korištenja.
Stranica je optimizirana za Mozilla Firefox, Google Chrome i Apple Safari web browser. Preuzmite novi web browser!