Tuzla

06. decembra – „Obrazovanje i turizam”

Pod pokroviteljstvom USAID-a, Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona i BH Telecom-a d.d. Sarajevo  Ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzli 6. decembra 2022. godine u prostorijama Fakulteta u terminu od 10:00-12:00 sati organizuje događaj pod nazivom „Obrazovanje i turizam”.
Cilj ovog događaja je najava podnošenja aplikacije Ekonomskog fakulteta za TedQual certifikat kod Svjetske turističke organizacije (WTO). Pored toga, u okviru događaja promovisat će se dva studijska programa Univerziteta u Tuzli koja se izvode na Ekonomskom fakultetu i Prirodno-matematičkom fakulteta i to „Menadžment u turizmu” i „Turizmologija”, respektivno.
Kao važan dio događaja Fakultet organizuje i panel diskusiju na temu „Strategija razvoja turizma TK i uloga obrazovnih institucija”.
Na vrh