Vlada TK: Sastanak sa ministrima i direktorima javnih preduzeća i ustanova

26.10.2017.
Povodom Skupštini Tuzlanskog kantona upućenog Nacrta Budžeta TK za 2018. godinu, odnosno započetih priprema za izradu i pravovremeno donošenje Budžeta Tuzlanskog kantona za 2018. godinu, premijer Tuzlanskog kantona upriličio je danas sastanak sa ministrima, i direktorima javnih ustanova i preduzeća koja su korisnici budžeta.

Kako je Premijer tokom sastanka istaknuo, Vlada će prilikom kreiranja konačnog budžeta nastojati udovoljiti svim onim realnim zahtjevima koji budu predloženi tokom procesa javne rasprave.

„Kako bi smo imali kvalitetnu javnu raspravu u što dužem trajanju, ove godine smo sa izradom Budžeta TK za 2018. godinu krenuli nešto ranije nego što je to bio slučaj prošle godine. Kada se završi proces javne rasprave nastojat ćemo uvažiti i u Budžet ugraditi sve one realne zahtjeve, naravno vodeći računa o likvidnosti Budžeta, kako bi smo 2018. godine, onima koji dođu kasnije ostavili uravnotežen, likvidan i stabiliziran kantonalni budžet“, rekao je premijer Gutić.

Ovom prilikom premijer Gutić je podcrtao da će se pažnja u narednom periodu posvetiti i razgovorima sa sindikatima. U svom obraćanju direktorima, premijer Gutić ih je pozvao da u budžetskim zahtjevima za narednu godinu budu realni i racionalni, te istaknuo očekivanje da svi početkom naredne godine blagovremeno dostave svoje planove rada za 2018. godinu, te izvještaje o radu i finansijske izvještaje za 2017.BoljaTuzla.ba


Komentari

Portal BoljaTuzla.ba (u daljem tekstu Redakcija) zadržava pravo moderacije tj. pregleda, brisanja, izmjene i svih drugih mogućih radnji nad komentarima/mišljenjima posjetilaca, u cilju održavanja konstruktivne, kreativne i kulturne diskusije, bez obaveze najavljivanja i/ili ranijeg obrazloženja. Komentari koji vrijeđaju ličnost, porodicu, bilo koje (javne ili privatne) osobe biće izbrisani i/ili izmjenjeni u skladu s Uslovima korištenja portala.

Dobrodošli na boljatuzla.ba

klikni ovdje i

Kaži šta misliš!

Unesite pojam za pretragu, a zatim tipku ENTER!

BoljaTuzla.ba SOC!AL

 

2012 © BoljaTuzla.ba - Sva prava zadržana. Kontakt | Impressum | Uslovi i pravila korištenja.
Stranica je optimizirana za Mozilla Firefox, Google Chrome i Apple Safari web browser. Preuzmite novi web browser!

 


Dobro došli!
Portal BoljaTuzla.ba vam daje mogućnost da iznesete svoje mišljenje, ideje, rješenja, probleme, najavite događaj u vašoj okolini - jednostavno: BoljaTuzla.ba je vaš medij!

Podržite nas na Facebook-u!