Vive Žene obilježile Europski dana borbe protiv trgovine ljudima

27.10.2017.
U povodu obilježavanja Europskog dana borbe protiv trgovine ljudima (18. oktobar) od 23. do 26. oktobra U.G. „Vive Žene“ Tuzla održale su edukativna predavanja i radionice za djecu osnovnoškolskog uzrasta na temu trgovine ljudima.

Predavanja i radionice održane su za 120 učenika osnovnih škola sa područja Brčko distrikta i Tuzle.  Tokom predavanja i radionica osnovcima su predstavljeni osnovni pojmovi koji se odnose na trgovinu ljudima, te mogućnosti i načini prevencije i zaštite.

Djeca predstavljaju najosjetljiviju kategoriju stanovništva i veoma je važno upoznati ih sa potencijalnim opasnostima kao i mogućnostima zaštite kada je u pitanju trgovina ljudima. Tokom radionica posebna pažnja posvećena je potencijalnim opasnostima i zloupotrebi djece u virtuelnom svijetu, digitalnom okruženju koji su svakodnevno dostupni putem socijalnih mreža na internetu i na koje se djeca i mladi svakodnevno oslanjaju – istakli su iz U.G. Vive Žene.

Obilježavanje Europskog dana borbe protiv trgovine ljudima Vive Žene su sprovele kao dio aktivnosti regionalnog projekta „Regionalna koalicija organizacija civilnog društva jugoistočne Europe za zaštitu žena i djece od trgovine ljudima i rodno zasnovanog nasilja – STOP“  finansiran od strane Europske unije, a u suradnji sa organizacijama civilnog društva sa područja Srbije, Albanije, Makedonije i Kosova.BoljaTuzla.ba


Komentari

Portal BoljaTuzla.ba (u daljem tekstu Redakcija) zadržava pravo moderacije tj. pregleda, brisanja, izmjene i svih drugih mogućih radnji nad komentarima/mišljenjima posjetilaca, u cilju održavanja konstruktivne, kreativne i kulturne diskusije, bez obaveze najavljivanja i/ili ranijeg obrazloženja. Komentari koji vrijeđaju ličnost, porodicu, bilo koje (javne ili privatne) osobe biće izbrisani i/ili izmjenjeni u skladu s Uslovima korištenja portala.

Dobrodošli na boljatuzla.ba

klikni ovdje i

Kaži šta misliš!

Unesite pojam za pretragu, a zatim tipku ENTER!

BoljaTuzla.ba SOC!AL

 

2012 © BoljaTuzla.ba - Sva prava zadržana. Kontakt | Impressum | Uslovi i pravila korištenja.
Stranica je optimizirana za Mozilla Firefox, Google Chrome i Apple Safari web browser. Preuzmite novi web browser!

 


Dobro došli!
Portal BoljaTuzla.ba vam daje mogućnost da iznesete svoje mišljenje, ideje, rješenja, probleme, najavite događaj u vašoj okolini - jednostavno: BoljaTuzla.ba je vaš medij!

Podržite nas na Facebook-u!