Šićki brod: Postavljene nove table, ostali stari problemi

25.12.2015. - 13:34
Kako javlja naši čitalac Senad Isaković Roko, postavljene su nove table sa oznakom mjesta Šićki brod. Postavljene su nove table ali su ostali stari problemi, ponovo se izvođači radova nisu informisali što bi rekli”odakle je dokle Šićki brod”. Prenosimo vam Senadovu poruku u cijelosti …

sicki tabla 2

Ovo je već postalo kao kad policija objavi podatak da je pacijent od ranije poznat policiji kao psihčki nestabilna osoba ,Pa ljudi imal iko pameti da pogleda u kartu šireg zavičaja da pogleda gdje su granice kojeg naselja pa na katastar. ba imaju tačno svi podaci ovo je i sramotu prevazišlo sad se već može karakterisati kao Bolest…

 

katastar

Katastar.ba na slici je prikazana granica sa Bukinjem preko ovog starog potoka je katastarsko područje Plane jer još uvjek nije postojao Šicki Brod, kad su evidentirani podaci na ovom portalu možete provjerit svaku parcelu ako vas zanima …BoljaTuzla.ba (članak poslao čitatelj) - Stavovi izneseni u ovom članku ne predstavljaju stavove portala BoljaTuzla.ba. BoljaTuzla.ba ne garantuje njihovu tačnost ili potpunost. Svi korisnici portala su saglasni sa činjenicom da lično snose svaki rizik vezan za pristup i korištenje sadržaja ove web stranice. BoljaTuzla.ba isključuje svoju odgovornost za svaku direktnu i/ili indirektnu štetu nastalu ili koja bi mogla proizaći iz pristupa, korištenja ili nemogućnosti korištenja portala , kao i za bilo kakvu pogrešku ili propust u sadržaju ovog web portala.


Komentari

Portal BoljaTuzla.ba (u daljem tekstu Redakcija) zadržava pravo moderacije tj. pregleda, brisanja, izmjene i svih drugih mogućih radnji nad komentarima/mišljenjima posjetilaca, u cilju održavanja konstruktivne, kreativne i kulturne diskusije, bez obaveze najavljivanja i/ili ranijeg obrazloženja. Komentari koji vrijeđaju ličnost, porodicu, bilo koje (javne ili privatne) osobe biće izbrisani i/ili izmjenjeni u skladu s Uslovima korištenja portala.

Dobrodošli na boljatuzla.ba

klikni ovdje i

Kaži šta misliš!

Unesite pojam za pretragu, a zatim tipku ENTER!

BoljaTuzla.ba SOC!AL

 

2012 © BoljaTuzla.ba - Sva prava zadržana. Kontakt | Impressum | Uslovi i pravila korištenja.
Stranica je optimizirana za Mozilla Firefox, Google Chrome i Apple Safari web browser. Preuzmite novi web browser!

 


Dobro došli!
Portal BoljaTuzla.ba vam daje mogućnost da iznesete svoje mišljenje, ideje, rješenja, probleme, najavite događaj u vašoj okolini - jednostavno: BoljaTuzla.ba je vaš medij!

Podržite nas na Facebook-u!