Oglasila se uprava kompanije Elin motors: Nije bilo nikakve “drame”, niti je iko izbačen sa “vrećom”

04.10.2017. - 08:30 


Nakon pisma (pretpostavljamo) nekoga od otpuštenih radnika iz kompanije Elin motors iz Živinica, na našu adresu stigao je mail, sa demantom ili pojašnjenjem cijele situacije od strane uprave ove firme, koji prenosimo u cijelosti …

 

www.boljatuzla.ba

info@boljatuzla.ba

 

PREDMET: Zahtjev za ispravak objavljenje informacije

 

Obraćamo Vam se povodom članka pod naslovom ”Drama u firmi Elin motors: Za dva dana otpušteno 30 radnika bez ikakve najave i otkaznog roka, sa vrećama na leđima napustali firmu”, objavljenog na  na vašoj web stranici dana 01.10.2017. godine u 16:01 i pozivamo Vas da na istim mjestima (web stranici i Vašim profilima na društvenim mrežama)radi istinitog informisanja Vaših čitalaca objavite slijedeći ispravak:

“U Vašem članku pod naslovom ”Drama u firmi Elin motors: Za dva dana otpušteno 30 radnika bez ikakve najave i otkaznog roka, sa vrećama na leđima napustali firmu” iznijeli ste niz netačnih, neprovjerenih i neutemeljenih navoda neimenovane osobe čije je ime iprezime poznato Vašoj redakciji.

Naime, u firmi Elin Motors Bosnia d.o.o. u prethodnom period kao ni sada ne odvija se nikakva “drama” i niko od naših sadašnjih ili bivših zaposlenika nije prethodnih dana sa „vrećom“ u kojim se navodno nalazile njihove uniforme izbačen iz firme. Također, netačna je informacija da su od strane firme otpuštene zaposlenice – žene koje su se nedavno vratile sa trudničkog bolovanja kao niti osobe koje suimale stalni radni odnos. Također tendenciozne su i netačne informacije da navodno otpuštenim radnicima nije data mogućnost da se pozdrave sa ostalim kolegama sa kojima su provodili više vremena nego sa svojom porodicom. Firma Elin Motors Bosnia d.o.o. u cijelosti posluje u skladu sa važećim zakonskim propisima i radnici imaju daleko bolje radne uslove od onih propisanih zakonskim propisima. Vrlo je mali broj eventualnih prekovremenih sati u našoj firmi, a u rijetkim situacijama kada dođe do prekovremenih sati, isti budu tačno evidentirani, obračunati i isplaćeni našim radnicima.

Činjenica jeste da se naša firma zbog situacije na svjetskom tržištu u polju vjetroenergije, suočava sa smanjenjem proizvodnje i uprava firme radi na racionalizaciji troškova, što može u narednom periodu rezultirati i smanjenjem broja zaposlenih u Elin Motors Bosnia d.o.o. Živinice. Međutim, kad do toga dođe niko od radnika neće biti „izbačen sa vrećom“  niti će ikome biti uskraćeno niti jedno pravo koje mu prema važećim zakonskim propisima pripada.

Ovim putem i mi pozivamo sve nadležne organe da službenim putem provjere sve našeali i Vaše navode, a Vas pozivamo da ubuduće ne objavljejete neprovjerene i netačne informacije za koje nemate nikakvih dokaza, jer ćemo biti primorani naše interese i narušeni ugled štiti sudskim putem.“

 

U Živinicama, 02.10.2017. godine                                                            Elin Motors Bosnia d.o.o.

                                                                                                                             Stefan Wiery, direktor

 

 

*** Mi kao nezavisni medij i dalje ćemo ostati otvoreni, kao mjesto gdje i VI možete da iznesete svoju priču. Naša mail adresa je info@boljatuzla.baBoljaTuzla.ba (članak poslao čitatelj) - Stavovi izneseni u ovom članku ne predstavljaju stavove portala BoljaTuzla.ba. BoljaTuzla.ba ne garantuje njihovu tačnost ili potpunost. Svi korisnici portala su saglasni sa činjenicom da lično snose svaki rizik vezan za pristup i korištenje sadržaja ove web stranice. BoljaTuzla.ba isključuje svoju odgovornost za svaku direktnu i/ili indirektnu štetu nastalu ili koja bi mogla proizaći iz pristupa, korištenja ili nemogućnosti korištenja portala , kao i za bilo kakvu pogrešku ili propust u sadržaju ovog web portala.


Komentari

Portal BoljaTuzla.ba (u daljem tekstu Redakcija) zadržava pravo moderacije tj. pregleda, brisanja, izmjene i svih drugih mogućih radnji nad komentarima/mišljenjima posjetilaca, u cilju održavanja konstruktivne, kreativne i kulturne diskusije, bez obaveze najavljivanja i/ili ranijeg obrazloženja. Komentari koji vrijeđaju ličnost, porodicu, bilo koje (javne ili privatne) osobe biće izbrisani i/ili izmjenjeni u skladu s Uslovima korištenja portala.

Dobrodošli na boljatuzla.ba

klikni ovdje i

Kaži šta misliš!

Unesite pojam za pretragu, a zatim tipku ENTER!

BoljaTuzla.ba SOC!AL

 

2012 © BoljaTuzla.ba - Sva prava zadržana. Kontakt | Impressum | Uslovi i pravila korištenja.
Stranica je optimizirana za Mozilla Firefox, Google Chrome i Apple Safari web browser. Preuzmite novi web browser!

 


Dobro došli!
Portal BoljaTuzla.ba vam daje mogućnost da iznesete svoje mišljenje, ideje, rješenja, probleme, najavite događaj u vašoj okolini - jednostavno: BoljaTuzla.ba je vaš medij!

Podržite nas na Facebook-u!