Nikola Lovrinovć traži odgovor od „gradskog“ Vijeća Tuzla Tko Vam dao za pravo da kršite Europsku povelju o lokalnoj samoupravi i Ustav FBiH o načelima lokalne samouprave?

09.02.2018. - 23:46 


Zastupnik doma parlamentarne Skupštine BiH Nikola Lovrinović je 01.02.2018. godine uputio zastupničko pitanje „gradskom“ Vijeću Tuzla, odnosno predsjedatelju „gradskog“ Vijeća gospodinu Aleksandru Vujinoviću tražeći odgovor na osnovu kojih temeljnih zakonskih akata je 26 travnja 2017 godine donesena odluka o izboru i imenovanju tijela Mjesnih zajednica na području „grada“ Tuzla u kojemu između ostaloga stoji:

 

„Postoji li važeći i valjan Statut Mjesne zajednice po kojima iste djeluju i biraju svoja tijela sukladno Europskoj povelji o lokalnoj samoupravi, Ustavu FBiH i Zakonu o načelima lokalne samouprave? Te, jesu li prilikom izbora i imenovanja tijela prekršena temeljna ljudska prava da svaki građanin Tuzle može birati i biti biran u Vijeću tijela Mjesne zajednice, kao i da li je ispoštovana Ustavna obveza o zastupljenosti naroda po popisu iz 1991 godine? Dalje, jesu li izabrane osobe u tijelu Mjesne zajednice prema CIPS evidenciji s područja Mjesne zajednice za koju su imenovane“?

„Najveća povreda temeljnih ljudskih prava je što iz priloženog proizilazi da Mjesna zajednica na području „grada“ Tuzla nema svoj Statut kojim je regulirano da se provode zasebni izbori, a ne da nitko tko nije član stranke SDP-a BiH i DF BiH ne može biti biran u tijela Mjesne zajednice. Važnim cijenim napomenuti da prema dostupnim informacijama postoje imenovane osobe u Vijeća Mjesne zajednice koja na istoj ne žive“. Naglašava Zastupnik doma parlamentarne Skupštine BiH Nikola Lovrinović.

 

                Ovakvo ozbiljno i zabrinjavajuće zastupničko pitanje Nikole Lovrinovića zastupnika doma parlamentarne Skupštine BiH  „gradskom“ Vijeću Tuzla, odnosno predsjedatelju gradskog Vijeća Tuzla g. Aleksandru Vujinoviću ga ponukalo glede provjerene informacije da je „gradsko“ Vijeće Tuzla na svojoj sjednici 26.travmja 2017 godine izbor i imenovanje tijela Mjesnih zajednica izvršilo u suprotnosti Europske povelje i lokalne samouprave Ustava FBiH i Zakonu o načelima lokalne samouprave, kada je povrijeđen Zakon o načelima lokalne samouprave Ustava FBiH članak 28 u kojemu striktno stoji: „Statutom Mjesne zajednice, sukladno statutu jedinice lokalne samouprave i aktom o osnivanju utvrđuju se poslovi koje obavlja Mjesna zajednica, tijela, kao i postupak izbora, organizacija i rad tijela, način odlučivanja i druga pitanja od značaja za rad Mjesne zajednice“.

 

No, unatoč Ustavu FBiH i citiranom članku Zakona o načelima lokalne samouprave koji jasno propisuju da se Statutom Mjesne zajednice regulira način izbora, predstavnici političkih stranaka koji predstavljaju većinu u „gradskom“ Vijeću Tuzla izvlačimo zaključak da ne uvažavajući propisano, te, ne poštujući pravo i volju mještana Mjesnih zajednica da biraju i budu birani, a, što je jedno od temeljnih ljudskih prava, predložili su, a, „gradsko“ Vijeće donijelo rješenja o imenovanjima tijela u Mjesnim zajednicama zasnovana na političkom dogovoru, a ne propisima koji reguliraju tu oblast, odnosno volji birača (građana).

 

Anto Šimić ČikoBoljaTuzla.ba (članak poslao čitatelj) - Stavovi izneseni u ovom članku ne predstavljaju stavove portala BoljaTuzla.ba. BoljaTuzla.ba ne garantuje njihovu tačnost ili potpunost. Svi korisnici portala su saglasni sa činjenicom da lično snose svaki rizik vezan za pristup i korištenje sadržaja ove web stranice. BoljaTuzla.ba isključuje svoju odgovornost za svaku direktnu i/ili indirektnu štetu nastalu ili koja bi mogla proizaći iz pristupa, korištenja ili nemogućnosti korištenja portala , kao i za bilo kakvu pogrešku ili propust u sadržaju ovog web portala.


Komentari

Portal BoljaTuzla.ba (u daljem tekstu Redakcija) zadržava pravo moderacije tj. pregleda, brisanja, izmjene i svih drugih mogućih radnji nad komentarima/mišljenjima posjetilaca, u cilju održavanja konstruktivne, kreativne i kulturne diskusije, bez obaveze najavljivanja i/ili ranijeg obrazloženja. Komentari koji vrijeđaju ličnost, porodicu, bilo koje (javne ili privatne) osobe biće izbrisani i/ili izmjenjeni u skladu s Uslovima korištenja portala.

Dobrodošli na boljatuzla.ba

klikni ovdje i

Kaži šta misliš!

Unesite pojam za pretragu, a zatim tipku ENTER!

BoljaTuzla.ba SOC!AL

 

2012 © BoljaTuzla.ba - Sva prava zadržana. Kontakt | Impressum | Uslovi i pravila korištenja.
Stranica je optimizirana za Mozilla Firefox, Google Chrome i Apple Safari web browser. Preuzmite novi web browser!

 


Dobro došli!
Portal BoljaTuzla.ba vam daje mogućnost da iznesete svoje mišljenje, ideje, rješenja, probleme, najavite događaj u vašoj okolini - jednostavno: BoljaTuzla.ba je vaš medij!

Podržite nas na Facebook-u!