KO SDA poziva Vladu TK da stupi u kolektivno pregovaranje sa Sindikatom doktora medicine i stomatologa

05.06.2018. 


U povodu štrajka Sindikata doktora medicine i stomatologa TK, Stranka demokratske akcije daje punu podršku Sindikatu doktora medicine i stomatologa TK, te poziva Vladu TK da stupi u kolektivno pregovaranje sa Sindikatom doktora medicine i stomatologa i potpiše kolektivni ugovor o međusobnim pravima i obavezama čime će i praktično, ne samo deklarativno pokazati brigu za preko 1200 ljekara članova Sindikata doktora medicine i stomatologa, koji čine okosnicu zdravstvenog sistema Tuzlanskog kantona.

 

Podsjećamo javnost da je smjenjena Vlada TK još u decembru 2017. godine osigurala legitimitet Sindikat doktora medicine i stomatologa donoseći rješenje o njihovoj reprezentativnosti i na taj način dala im i legalitet da ravnopravno sa drugim sindikatima iz oblasti zdravstva  mogu učestvovati u procesu kolektivnog pregovaranja i zaključivanja kolektivnog ugovora mogu biti ravnopravan partner.

 

Takođe poznata je činjenica da je Vlada TK u decembru 2017.godine otpočela pregovore sa oba sindikata iz oblasti zdravstva i dovela ih do završne faze i možemo slobodno kazati da nije došlo do nezakonite smjene Vlade TK koju je predvodila SDA i imenovanja nove nelegalne i nelegitimne Vlade TK, danas bi vjerovatno bio okončan proces kolektivnog pregovaranja sa sindikatom doktora medicine i stomatologa i zaključen kolektivni ugovor o međusobnim pravima obavezama između Vlade TK i ovog Sindikata.

 

Stoga pozivamo još jednom Vladu TK da okonča pregovore i potpiše kolektivni ugovor sa sindikatom doktora medicine i stomatologa i na taj način pokaže svoj odnos naspram zaposlenih u zdravstvenom sektoru i spriječi eventualne štetne posljedice koje će trpjeti građani Tuzlanskog kantona, zbog eventualnog nastavka štrajka sindikata doktora medicine i stomatologa.

 

PRESS SLUŽBA

KO SDA TKBoljaTuzla.ba


Komentari

Portal BoljaTuzla.ba (u daljem tekstu Redakcija) zadržava pravo moderacije tj. pregleda, brisanja, izmjene i svih drugih mogućih radnji nad komentarima/mišljenjima posjetilaca, u cilju održavanja konstruktivne, kreativne i kulturne diskusije, bez obaveze najavljivanja i/ili ranijeg obrazloženja. Komentari koji vrijeđaju ličnost, porodicu, bilo koje (javne ili privatne) osobe biće izbrisani i/ili izmjenjeni u skladu s Uslovima korištenja portala.

Dobrodošli na boljatuzla.ba

klikni ovdje i

Kaži šta misliš!

Unesite pojam za pretragu, a zatim tipku ENTER!

BoljaTuzla.ba SOC!AL

 

2012 © BoljaTuzla.ba - Sva prava zadržana. Kontakt | Impressum | Uslovi i pravila korištenja.
Stranica je optimizirana za Mozilla Firefox, Google Chrome i Apple Safari web browser. Preuzmite novi web browser!

 


Dobro došli!
Portal BoljaTuzla.ba vam daje mogućnost da iznesete svoje mišljenje, ideje, rješenja, probleme, najavite događaj u vašoj okolini - jednostavno: BoljaTuzla.ba je vaš medij!

Podržite nas na Facebook-u!