JKP KOMUNALAC Tuzla nije na visini zadatka – Kakav domaćin takvi i ukućani

08.02.2019. - 19:55 


Djelatnost  JKP KOMUNALAC Tuzla  je između ostalog obveza prikupljanja i transporta komunalnog otpada čija je vizija: Poboljšati kvalitetu življenja sadašnjih i budućih generacija „grada“ Tuzla stalnim i kvalitetnim održavanjem čistoće i odlaganjem komunalnog otpada na ekološki prihvatljiv način, održavanjem javnih površina te obavljanjem ostalih potrebnih komunalnih djelatnosti uz stalnu brigu  o zadovoljstvu svih korisnika njihovih usluga“.

E, sad, veoma je upitno i diskutabilno koliko djelatnici  JKP KOMUNALAC Tuzla  vode brigu o zadovoljstvu svih korisnika njihovih usluga, teško je potvrditi zbog njihovog neodgovornog odnosa upravo prema svim korisnicima, kao i održavanjem čistoće javnih površina.

Kako na drugi način protumačiti ove navode kada se njihovi djelatnici koji rade na odvozu smeća ne pridržavaju obveza iz ugovora u kojemu stoji da je korisnik njihovih usluga dužan iznijeti kantu za smeće ispred svog ulaza, a oni su također dužni istu vratiti odakle su je i uzeli, što kod svakog korisnika ne rade. Pored toga, često puta ponekog korisnika izostave, ne istresu njegovu kantu sa smećem, kao i danas 08.02.2019 godine (petak) u ulici Majska br. 74, da li namjerno ili ne, u svakom slučaju je neodgovorno.

 

komunalacc

Dalje, također su dužni voditi računa o čistoći javnih površina, koju obvezu također fragmentarno krše, sve što su rasuli na ulicu prilikom istresanja smeća ostave (da li je u pitanju pepeo, plastika i dr.), čime zaista narušavaju renome firme i povjerenje korisnika usluga.

Uzaludne su intervencije kod nadležnih u JKP KOMUNALAC Tuzla  bilo telefonom ili direktno, svaki put tvrde, neće se više ponoviti, međutim, ništa ne mijenja situaciju na terenu, što sve asocira na staru narodnu izreku: Kakav domaćin takvi i ukućani!

 

Anto Šimić ČikoBoljaTuzla.ba (članak poslao čitatelj) - Stavovi izneseni u ovom članku ne predstavljaju stavove portala BoljaTuzla.ba. BoljaTuzla.ba ne garantuje njihovu tačnost ili potpunost. Svi korisnici portala su saglasni sa činjenicom da lično snose svaki rizik vezan za pristup i korištenje sadržaja ove web stranice. BoljaTuzla.ba isključuje svoju odgovornost za svaku direktnu i/ili indirektnu štetu nastalu ili koja bi mogla proizaći iz pristupa, korištenja ili nemogućnosti korištenja portala , kao i za bilo kakvu pogrešku ili propust u sadržaju ovog web portala.


Komentari

Portal BoljaTuzla.ba (u daljem tekstu Redakcija) zadržava pravo moderacije tj. pregleda, brisanja, izmjene i svih drugih mogućih radnji nad komentarima/mišljenjima posjetilaca, u cilju održavanja konstruktivne, kreativne i kulturne diskusije, bez obaveze najavljivanja i/ili ranijeg obrazloženja. Komentari koji vrijeđaju ličnost, porodicu, bilo koje (javne ili privatne) osobe biće izbrisani i/ili izmjenjeni u skladu s Uslovima korištenja portala.

Dobrodošli na boljatuzla.ba

klikni ovdje i

Kaži šta misliš!

Unesite pojam za pretragu, a zatim tipku ENTER!

BoljaTuzla.ba SOC!AL

 

2012 © BoljaTuzla.ba - Sva prava zadržana. Kontakt | Impressum | Uslovi i pravila korištenja.
Stranica je optimizirana za Mozilla Firefox, Google Chrome i Apple Safari web browser. Preuzmite novi web browser!

 


Dobro došli!
Portal BoljaTuzla.ba vam daje mogućnost da iznesete svoje mišljenje, ideje, rješenja, probleme, najavite događaj u vašoj okolini - jednostavno: BoljaTuzla.ba je vaš medij!

Podržite nas na Facebook-u!